Σα. Σεπ 23rd, 2023

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης έργων για τη Δράση ‘’Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση- Εκπαίδευση” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 150.000
ευρώ. Στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας εντάχθηκαν 14 επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 1,245,554.05 €
Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν μπουν στη σελίδα της
Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πατώντας εδώ ή να επικοινωνήσουν με το περιφερειακό γραφείο του Επιμελητηρίου Κορινθίας στο 2741024464 (924)

Ο πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορινθίας,
Παναγιώτης Πιτσάκης