Κυ. Ιαν 29th, 2023

Η διοίκηση του νοσοκομείου Κορίνθου ευχαριστεί τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 10714/04-12-2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης».
Το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 4.434.744,06€
Το έργο αφορά την «Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιριακών Υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου» καθώς και στην Αναβάθμιση μέρους του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του.
Συγκεκριμένα με το έργο:
 Αντικαθίστανται τα υπάρχοντα κουφώματα με νέου τύπου αλουμινίου με
θερμοδιακοπή και με νέους διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.
 Κατασκευάζονται νέα υγρομόνωση και θερμομόνωση σε όλα τα δώματα των κτιρίων.
 Υλοποιούνται παρεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με
αντικατάσταση καυστήρων, ψυκτών, κλιματιστικών, ηλιακών συλλεκτών και λαμπτήρων.
 Με τις δράσεις Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αντικαθίστανται πέντε μηχανήματα αιμοκάθαρσης ένα ακτινολογικό μηχάνημα και αναβαθμίζονται άλλα δύο από αναλογικά σε ψηφιακού τύπου.
Η υλοποίηση του θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, με στόχο την αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών υγείας στο Νομό μας και θα ολοκληρωθεί το 2023.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Νικόλαο Ταγαρά , για την συμβολή του στην έκδοση της πιο πάνω απόφασης που είναι πρωτοποριακό για το σύστημα της Δημόσιας Υγείας της χώρας μας, καθώς και ολόκληρη την Πολιτική Ηγεσία του
Νομού μας, που έχει σταθεί αρωγός και υποστηρικτής του έργου μας.

Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr