Σα. Ιούλ 13th, 2024

ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Πρωτοβουλία καταναλωτών για την υποχρεωτική επισήµανση προέλευσης στα τρόφιµα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στον παρακάτω ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µπορείτε να ενηµερωθείτε και να υπογράψετε για την υποστήριξη της κίνησης των πολιτών-καταναλωτών για τη θέσπιση υποχρεωτικής επισήµανσης προέλευσης στα τρόφιµα. Αν η συγκεκριµένη πρωτοβουλία κριθεί επιτυχής (1.000.000 υπογραφές από τουλάχιστον 7 κράτη-µέλη), η Ε.Ε. θα πρέπει να υιοθετήσει σχετικά µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, και τα πιλοτικά εθνικά µέτρα που έχουν υιοθετήσει ήδη κάποια κράτη-µέλη (κυρίως για το γάλα και το κρέας) θα έχουν ευνοϊκή τύχη ως προς τη συνέχισή τους.Η χώρα µας συγκαταλέγεται µεταξύ των κρατών-µελών που έχουν υιοθετήσει εθνικά µέτρα για την υποχρεωτική επισήµανση προέλευσης του γάλακτος στο γάλα και στα γαλακτοκοµικά προϊόντα.Επίσης,   στον   ίδιο   ιστότοπο   θα   βρείτε   πληροφορίες   και   για   άλλες πρωτοβουλίες που έληξαν ή είναι σε εξέλιξη.
https://ec.europa.eu/citizens- initiative/ public /initiatives/ open/ details/ 2018/000006

Το ΙΝΚΑ Κορινθίας, καλεί όλα τα μέλη του και όλους τους καταναλωτές, καθώς και τους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους της Κορινθίας, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περιφερειακούς συμβούλους Πελοποννήσου, καθώς και όλους τους πολίτες να υπογράψουν για τη θέσπιση υποχρεωτικής επισήµανσης προέλευσης στα τρόφιµα, καθώς παρατηρείται «βάφτισμα» προϊόντων από διάφορες τρίτες, με πλημμελή εφαρμογή κανόνων ασφαλείας στην παραγωγή τροφίμων, ως ευρωπαϊκών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της διατροφής των πολιτών, καθώς παράνομος πλουτισμός από κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής τροφίμων, ιδίως σε Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Γερμανία.Ειδικά για τους Δήμους, καλούμε τους Προέδρους των ΔΣ, όπως εισάγουν το παρών έγγραφο στην πρώτη συνεδρίαση των ΔΣ των Δήμων Ιουλίου και Αυγούστου, ώστε χρησιμοποιηθεί ως βάση ψηφίσματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 567.730 υπογραφές. Μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο με την βοήθεια σας.

Κόρινθος 23/7/2019