Τε. Δεκ 6th, 2023

«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δ. Κορινθίων» (video)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
– Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΣΠΑ 2014-2020  και εντάσσεται στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα  “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” .

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤA ΚΗΦΗ:

Τα ΚΗΦΗ είναι σύγχρονες ανοικτές δομές ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων και ΑμεΑ, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται
ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

TI  ΠΑΡΕΧΟΥΝ:

Οι  ηλικιωμένοι μπορούν να δεχθούν σε καθημερινή βάση δωρεάν τις υπηρεσίες της δομής όπως:

-Δημιουργική απασχόληση σε διάφορες δραστηριότητες.

-Συμμετοχή  των ηλικιωμένων και ΑμεΑ σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

-Ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της τέχνης, των ασκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης και γνωστικών τεστ.

-Ατομική καθαριότητα και περιποίηση.

Απασχολείται ειδικευμένο προσωπικό με ειδικότητες όπως μια Νοσηλεύτρια, δύο Κοινωνικοί Φροντιστές και ένα άτομο ως Βοηθητικό Προσωπικό.

Λειτουργεί από:

 Δευτέρα έως Παρασκευή,

 08.00 π.μ. έως 04.00 μ.μ.