Πε. Ιούλ 25th, 2024

Κατανομή πίστωσης 4,5 εκ ευρώ σε πυρόπληκτες περιοχές με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Συνολική πίστωση ύψους 4.500.000 ευρώ κατανέμεται, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών τον Αύγουστο 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά σε πιστώσεις του υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες διατίθενται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον πιο πάνω λόγο και που προέρχονται, τα 3.260.000 ευρώ από το πρόγραμμα “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021” και προορίζονται για καθαρισμούς και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και το 1.240.000 ευρώ από το “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας” και προορίζονται για αποκαταστάσεις υποδομών και καθαρισμούς ρεμάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση του περιφερειάρχη, στην οποία ελήφθησαν υπόψη  οι επισημάνσεις και τα έγγραφα των χωρικών αντιπεριφερειαρχών Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας ως προς τις πλέον άμεσες ανάγκες, οι πιο πάνω πιστώσεις κατανέμονται ως εξής:

Α) Από την πρώτη πίστωση, των 3.2 εκ ευρώ χρηματοδοτούνται:

  • Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμοί των ποταμών Λάδωνα και Ερυμάνθου, στην Αρκαδία, με προϋπολογισμό και πίστωση 860.000 ευρώ.
  • Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα οδών πρόσβασης και καθαρισμοί των ρεμάτων και ποταμών στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας, στην Αρκαδία, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές (Νιοχώρι, Χώρα, Ράχες, Ελαία, Χρυσοχώρι, Λιοδώρα, Πυρρή, Αγιος Ιωάννης, Καστράκι, Φαναράκι, Λειβαδάκι κλπ.) με προϋπολογισμό και πίστωση 400.000 ευρώ.
  • Καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Οιχαλίας, στη Μεσσηνία, με προϋπολογισμό και πίστωση 300.000 ευρώ.
  • Καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία, με προϋπολογισμό και πίστωση 300.000 ευρώ.
  • Αποκατάσταση τεχνικών έργων και βλαβών οδικού δικτύου, καθαρισμός και ενίσχυση πρανών για αντιπλημμυρική προστασία στις περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία, που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021, με προϋπολογισμό και πίστωση 1.400.000 ευρώ.

Β) Από την δεύτερη πίστωση του 1,2 εκ ευρώ χρηματοδοτούνται:

  • Αποκατάσταση ζημιών στην εθνική οδό Τρίπολης – Πύργου (τμήμα Τουμπίτσι – Λειβαδάκι – όρια νομού), στην Αρκαδία, με προϋπολογισμό και πίστωση 400.000 ευρώ.
  • Εργα υποδομής στην οδό Δεσύλλα – Καρνάσι – Δασοχώρι της πυρόπληκτης περιοχής του Δήμου Οιχαλίας, στη Μεσσηνία, με προϋπολογισμό και πίστωση 300.000 ευρώ.
  • Εργα υποδομής στην 7η επαρχιακή οδό, τμήμα Διαβολίτσι – Κάτω Μέλπεια – Διμάντρα της πυρόπληκτης περιοχής του Δήμου Οιχαλίας, στη Μεσσηνία, με προϋπολογισμό και πίστωση 300.000 ευρώ.
  • Αποκατάσταση τεχνικών έργων, καθαρισμός κοίτης και πρανών υδατορεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία, στις περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία, που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021, με προϋπολογισμό και πίστωση 240.000 ευρώ.