Σα. Δεκ 9th, 2023

Κατερίνα Ταγαρά: Η Ελλάδα διώχνει τις επενδύσεις

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η Ελλάδα αδυνατεί να προσελκύσει τις ξένες εταιρείες  και  την ανάπτυξη ικανού αριθμού επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Οι λόγοι είναι….

1) Μη σημαντικές επιδόσεις στις μετρήσεις  ESG (περιβάλλον/κοινωνία/εταιρική διακυβέρνηση που επηρεάζουν τη δυνατότητα ενός εμπορικού σχηματισμού να παραξει αξία)

2) Χαμηλές πτήσεις στο startupοικοσύστημα (των καινοτόμων-νεοφυών επιχειρήσεων)

3) Μη ικανοποιητικό εκπαιδευτικο σύστημα

4)Χαμηλό επίπεδο σε δεξιότητες/ ταλέντα.

Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες στις οποίες ηΕλλάδαέχει συνδυαστικά αλλά και μεμονωμένα εξαιρετικά χαμηλό πρόσημο, συνιστούν  τα  βασικά κριτήρια επιλογής μίας χώρας ως υποδοχέα  από έναν επενδυτή ή επενδυτικό όμιλο  σύμφωνα με Ερευνα “EMEAPRIVATEBUSINESSATTRACTIVENESSINDEX 2022” της  PwC.

Είναι σαφέες ότι το έλλειμμα της χώρας σε αυτούς τους τέσσερις τομείς σε συνδυασμό  με  τον  πολύ υψηλό ΦΠΑ (24%) του κράτους που συγκαταλέγεται στους πέντε πιο ακριβούς στην Ευρωπαική Ενωση, την αργή απονομή της δικαιοσύνης και το δαιδαλώδες νομοθετικό πεδίο που αλλάζει κάθε τόσο, καθιστούν «ασταθή» και «εχθρική» την Ελλάδα σε προσέλκυση επιχειρήσεων οι οποίες  επιλέγουν το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία ή τη Σουηδία σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

Για να επέλθει η πολυπόθητη ανάπτυξηκαι να δημιουργηθούν έτσι περισσότερες θέσεις εργασίας, εκτός από σοβαρές διορθωτικές κινήσεις στους τομείς αυτούς που είναι αναγκαίες,  πρέπει το κράτος να αποκτήσει εξωστρέφεια στη διεθνή επιχειρηματική σκακιέρα με συγκεκριμένη στρατηγική  και τη συνδρομή συναρμόδιων υπουργείων ούτως ώστε τουλάχιστον να δίνει το παρόν ως επιλογή άξια λόγου και άξια προσοχής.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΓΑΡΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

π. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ