Δε. Ιούλ 22nd, 2024

Κλειστό για το κοινό το Δημοτικό κτήριο της Ιαματικής Πηγής Λουτρακίου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό κτήριο της Ιαματικής Πηγής Λουτρακίου που βρίσκεται στην οδό Γ. Λέκκα 70, στο Λουτράκι θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ για το κοινό, από τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης των εσωτερικών επιφανειών (τοίχων και ταβανιών). 

Για την επαναλειτουργία του κτηρίου θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Το προηγούμενο διάστημα, από τον Μάρτιο έως και τον Νοέμβριο 2021, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των ψηφιδωτών παραστάσεων που κοσμούν το εσωτερικό του κτηρίου. 

Αναφορικά με τη μεθοδολογία των εργασιών: 

Αρχικά έγινε πλήρης φωτογραφική καταγραφή όλων των φθορών (απώλειες ψηφίδων, αποκολλήσεις κ.λπ.) που παρουσίαζαν οι ψηφιδωτές παραστάσεις. 

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές καθαρισμού από τις οποίες προέκυψαν τα συμπεράσματα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης.

Με βάση τα συμπεράσματα, άρχισε η συντήρηση των ψηφιδωτών παραστάσεων, με μηχανικό κυρίως αλλά και χημικό καθαρισμό τοπικά και όπου κρίθηκε απαραίτητο, η απομάκρυνση των σαθρών κονιαμάτων που πλαισίωναν τις ψηφίδες και η αφαίρεση των διαβρωμένων ψηφίδων με μικροεργαλεία.

Ακολούθησε η ενίσχυση των παλαιών σαθρών κονιαμάτων και των ρωγμών και στη συνέχεια, το στάδιο της ψηφοθέτησης και της αισθητικής αποκατάστασης που αφορούσε σε αρμολόγημα των νέων προσθηκών με κατάλληλα σύγχρονα υλικά και χρωματισμό τους με ειδικές χρωστικές, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Να σημειωθεί ότι στις εργασίες απασχολήθηκαν πτυχιούχοι συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης, με μεγάλη εμπειρία στη συντήρηση και διατήρηση μνημείων.