Δε. Μάι 23rd, 2022

Κρίθηκαν και οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές

Κοινοποίηση ειδήσεων

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 4η Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. β’, 38 παρ. 1, 40 παρ. 1 του π.δ. 24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1. 244009 Χατζησταμάτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου.

2. 244080 Τσιάρας Λάμπρος του Χρήστου.

3. 242185 Τσακιράκης Ιωάννης του Σπυρίδωνα.

4. 241873 Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη.

5. 239632 Σταυρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου.

6. 239914 Γεωργακόπουλος Διονύσιος του Παναγιώτη.

7. 243980 Χαλκιάς Αθανάσιος του Χρήστου.

8. 243219 Μάρκου Σωτήριος του Δημητρίου.

9. 238625 Ελευθεριάδης Χαράλαμπος του Ιωάννη.

10. 240210 Γκρίτζαλης Αριστείδης του Θεοδώρου.

11. 242831 Καλταμπάνη Σωτήριος του Κωνσταντίνου.

12. 243613 Πολύζος Δημήτριος του Ιωάννη.

13. 243833 Τζελάς Γεώργιος του Νικολάου.

14. 243144 Λουκόπουλος Δημήτριος του Αντωνίου.

       243744 Σουρτζής Διαμαντής του Βασιλείου. Υπηρεσίας Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων

15. 245037 Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος του Αντωνίου.

16. 238524 Λιάκος Κωνσταντίνος του Χρήστου.

17. 240619 Λαγό Βασίλειος του Χρήστου.

18. 241469 Γκρίζης Γεώργιος του Χρήστου.

19. 242367 Αγιασοφίτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη.

20. 240313 Ζήκας Θωμά του Δημητρίου.

21. 238921 Κριερής Δημήτριος του Νικολάου.

    239041 Ξενικάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη. Υπηρεσίας Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων

22. 244016 Χηνόπουλος Παρασκευάς του Νικολάου.

23. 244282 Αθανασάκος Κωνσταντίνος του Στέργιου.

24. 242453 Ασβεστάς Αθανάσιος του Νικολάου.

25. 242365 Αγγελούδης Δημήτριος του Παύλου.

26. 242423 Ανδριανόπουλος Αντώνιος του Κωνσταντίνου.

27. 242511 Βλάχος Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα.

Β. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 29 παρ. 1 περίπτ. β’, 38 παρ. 3 και 40 παρ. 1 και 7 του π.δ. 24/1997, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3 του π.δ. 69/2019, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’ εκλογή, λόγω συμπληρώσεως των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικός της Ελληνικής Αστυνομίας, Πτυχιούχος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Χαραλαμπίδης Μιχαήλ του Αντωνίου (ΑΓΜΣ.237172). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 1787/4-2-2020. 

Ο Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ο Υφυπουργός 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ