Τρ. Ιούλ 16th, 2024

Κυριάκος Βελόπουλος: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος-Τρίπολη-Άργος-Ναύπλιο-Καλαμάτα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στη Βουλή, από τον Κυριάκο Βελόπουλο, η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος-Τρίπολη-Άργος-Ναύπλιο-Καλαμάτα.

ΠΡΟΣ, Τoν κ.Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

ΚύριεΥπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Καλαμάτας, ο Δήμος Καλαμάτας, στον κύριο άξονα προτεραιοτήτων του, συμπεριλαμβάνει επιδιώξεις που αφορούν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην περιοχή του, μεταξύ των άλλων και δια της επαναλειτουργίας του τμήματος του σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής. Κατ΄ επέκταση, προτίθεται να στηρίξει την πλήρη επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου από την Καλαμάτα έως την Κόρινθο δια μέσω του άξονα Τρίπολης – Άργους – Ναυπλίου. Κατά την Δημοτική Αρχή της Καλαμάτας, η αδρανοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής στην Πελοπόννησο προκάλεσε οικονομικές, κοινωνικές αλλά και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η απουσία δρομολογίων μείωσε την δυνατότητα μετακίνησης τωνπολιτώνμεέναοικονομικόμέσο,όπωςτοτρένοκαιταυτόχρονα,αύξησετηνχρήση του Ι.Χ., ενώ η μεταφορά εμπορευμάτων και πρώτων υλών με τον σιδηρόδρομο απουσιάζει παντελώς, ως επιλογή για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα, το μεταφορικό κόστος να είναι μεγαλύτερο και το περιβάλλον να επιβαρύνεται από εκπεμπόμενους ρύπους, που οφείλονται στις άσκοπες μετακινήσεις φορτηγών για πολλά χιλιόμετρα μέ σαστο οδικό δίκτυο. Μια εκσυγχρονισμένη σιδηροδρομική γραμμή με κόστη ικανοποιητικά για εργαζόμενους ,τουρίστες και φορτία (εμπορευμάτων και πρώτων υλών) θαμπορούσε,αφενός,ναδιασυνδέσειιστορικέςπεριοχές,όπωςτοΆργος,τις Μυκήνες το Ναύπλιο, την αρχαία Κόρινθο και την Καλαμάτα, και αφετέρου, να αναπτύξει την προοπτικήτων οικονομικών και φίλιων προς το περιβάλλον«logistics»,διασυνδέοντας, συν τοις άλλοις, την λειτουργία των Βιομηχανικών περιοχών της Καλαμάτας, του Μελιγαλά και της Τρίπολης με την ύπαρξη του αεροδρομίου και του λιμανιού της Καλαμάτας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ.Υπουργός:

Προτίθεσθε να παρέμβετε καταλλήλως, ώστε να επανενεργοποιηθεί άμεσα η σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμάτας – Τρίπολης, με προοπτική την πλήρη ενεργοποίηση της διαπελοποννησιακής σιδηροδρομικής σύνδεσης από Καλαμάτα προς Κόρινθο, ώστε δια αυτής να δημιουργηθούν οφέλη, τόσο για την οικονομία των περιοχών που θα διασυνδεθούν σιδηροδρομικά, όσο και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα μεγάλα αστικά κέντρα των περιοχών, από όπου θα διέλθει αυτή η σιδηροδρομική διασύνδεση

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ