Πε. Ιούλ 25th, 2024

Κόρινθος: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 13η Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00
στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2 ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Δράσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
  μας: α) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
  β) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και
  γ) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 3. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 4. Ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση πρωτοβάθμιων Συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων Ν. Κορινθίας.
 5. Ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση δευτεροβάθμιων Συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων Ν. Κορινθίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής