Τε. Οκτ 4th, 2023

Λήψη άμεσων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου εν όψει Κορωνοϊού

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σε Λήψη άμεσων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου εν όψει Κορωνοϊού. Αναγκαία μέτρα για τα οποία αξίζουν τα συγχαρητήρια οι αρμόδιοι.

Θεωρούμε αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για την πρόληψη της εξάπλωσης του Κορωνοιού σε υπηρεσίες, που έχουν καθημερινή συναλλαγή με μεγάλο αριθμό πολιτών, όπως είναι οι Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τόσο με την χορήγηση των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας, όσο και με τον επιμελή καθαρισμό και απολύμανση όλων των χώρων.

Ιδιαίτερα για την λειτουργία των αιθουσών για τις θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και μέτρα, που να μειώνουν τον συνωστισμό, με μείωση του αριθμού των εξεταζομένων πολιτών, καλό αερισμό των αιθουσών (να μεσολαβεί ικανός χρόνος ανάμεσα στις εξετάσεις), προμήθεια και χρήση γαντιών και λοιπών μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων και των εξεταζομένων, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που μπορεί να προτείνουν οι γιατροί εργασίας. 

Ίσως δε, να χρειαστεί και λήψη απόφασης για αναστολή της λειτουργίας των αιθουσών για τις θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών,  για κάποιο διάστημα. 

Σε περίπτωση παρουσίας κρουσμάτων στην περιοχή, παρακαλούμε για το κλείσιμο των υπηρεσιών που έχουν συναλλαγή με το κοινό για όσο διάστημα απαιτεί το πρωτόκολλο.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                     ΚΑΡΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ