Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Με λαμπτήρες Led αναβαθμίζεται ο ηλεκτροφωτισμός του Δήμου Βέλου-Βόχας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Άρχισε την Δευτέρα 19 Απριλίου η καθολική αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου μας με λαμπτήρες LED. Ξεκινήσαμε από το Καλέντζι και το Χαλκί.Θα αλλάξουν περίπου 7000 φωτιστικά Το έργο θα ολοκληρωθεί σε περίπου 3-4 μήνες από σήμερα, ενώ η χρήση του θα τελειοποιηθεί σε έξι μήνες.Τα οφέλη για το Δήμο μας τεράστια. Α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ. Μειώνονται σε σημαντικό βαθμό οι εκπομπές CO2 ενώ σταματά η χρήση λαμπτήρων με Hg. Β ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Ο μεγάλος χρόνος ζωής μειώνει και η ηλεκτρονική καταγραφή-παρακολούθηση επιταχύνει την διόρθωση βλαβών. Η υπηρεσία δε ηλεκτροφωτισμού θα μπορεί να απασχοληθεί πλέον και με άλλα σημαντικά προβλήματα.Γ ) ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.Βέλτιστα ποιοτικά αποτελέσματα και τάχιστη αναβάθμιση όπου κρίνεται απαραίτητο.Δ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.Εγκαθίστανται ταυτόχρονα συστήματα ελέγχου- με ασύρματη επικοινωνία- με συντήρηση μέσω Η/Υ, τα οποία μπορούν να συνδεθούν με άλλα συστήματα τα οποία προγραμματίζει να προμηθευτεί ο Δήμος π.χ. ηλεκτρονικά υδρόμετρα, απορριμματοφόρα.Ε ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ.Η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε βάθος 15ετίας περί τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με το περίπου 50% θα πληρωθεί ο ανάδοχος και το κέρδος του Δήμου-Δημότη θα προσεγγίσει τα 2,3 εκατομμύρια.Το έργο εκτελείται με τη σύμβαση εγγυημένης ωφέλειαςΕργασία – μελέτη – προμήθεια – εγκατάσταση – παρακολούθηση εγγυημένης απόδοσηςΜΕ ΑΥΤΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙΑ ) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.Β ) ΚΑΜΜΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΡΗ , ΤΟΚΟΥΣ ΚΤΛ..Γ ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ.Δ ) Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΩΦΕΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΟ 50% ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ.Μία βασικότατη υποδομή του Δήμου μας αυτή του ηλεκτροφωτισμού λύνεται οριστικά με τον καλύτερο, οικονομικότερο σύγχρονο τρόπο.

Μπορεί να είναι εικόνα ουρανός και κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα ουρανός και κείμενο που λέει "....... 1 Καλέντζι 5 ΔΗΜΟΣ Beлo4 ΒΟΧΑΣ MUNICIPALITY ΑΟΣΣ OF VELO VOCHA"