Τε. Ιούλ 24th, 2024

Νέες προσλήψεις ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι ατόμων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της ΕΦΑ Κορινθίας» του έργου «Έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σικυωνίων».

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για δύο μήνες. 

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων – 1 θέση 
  • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – 1 θέση 
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών – 2 θέσεις 
  • ΥΕ Εργατών – 2 θέσεις 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  [efakor@culture.gr], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαία Κόρινθος ,Τ.Κ. 20007, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ Κορινθίας υπόψη κ. [Αριστείδη Τσίρτση], (τηλ. επικοινωνίας: [2741031619].

Διαβάστε την προκήρυξη, πατώντας εδώ.

proson.gr