Πε. Ιούλ 25th, 2024

Νέμεα – ΠΡΟΣΟΧΗ: Λήγει η προθεσμία για συμμετοχή των αμπελουργών στο μέτρο της πρώιμης συγκομιδής “Πράσινος Τρύγος”

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στις 29 Απριλίου οι αιτήσεις για συμμετοχή των αμπελουργών στο μέτρο της πρώιμης συγκομιδής (Πράσινος Τρύγος).

Όμως άγνωστος θα παραμείνει μέχρι και τα μέσα Ιουνίου ο αριθμός των αμπελουργών που θα επιλεγούν, καθώς και ο αριθμός των στρεμμάτων που θα ενταχθούν, δεδομένου ότι το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής είναι ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται 28 ποικιλίες, ενώ υπάρχει ελαφρά διαφοροποίηση στην οικονομική αποζημίωση για κάθε ποικιλία σε σχέση με την περσινή απόφαση, καθώς και στα κριτήρια προτεραιότητας.

Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την έκταση του αμπελοτεμαχίου και την ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο. Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι ποικιλίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι τιμές ενίσχυσης ανά στρέμμα.

Στην παρούσα απόφαση προβλέπεται δυνατότητα παραίτησης του αιτούντος χωρίς ποινή, αλλά και αυστηρές ποινές σε όσους δεν εφαρμόσουν την πρώιμη συγκομιδή, ενώ έχουν καταστεί επιλέξιμοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση στον ΕΛΓΑ για τον  παγετό της 10ης Απριλίου δεν έχουν δικαίωμα ένταξης στο καθεστώς της πρώιμης συγκομιδής. Γι’ αυτό το λόγο όσοι επιθυμούν να ανακαλέσουν αγροτεμάχια , που έχουν ήδη δηλωθεί στον ΕΛΓΑ ,  μετά το πέρας της διαδικασίας των δηλώσεων , θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ αναφέροντας αναλυτικά τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ