Πα. Ιούλ 12th, 2024

Νίκος Ταγαράς: Έγινε το μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση της Διώρυγας – Εγκρίθηκε ο ανάδοχος που θα εκπονήσει τη μελέτη ύψους 1.062 εκ. € για τη Διώρυγα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται για την αποκατάσταση των ζημιών στη Διώρυγα Κορίνθου. 

Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, Γ. Καραγιάννη, εγκρίθηκε το ανάδοχο σχήμα που θα κάνει τη μελέτη με τίτλο «Μελέτες οριστικής επισκευής αποκατάστασης ζημιών από πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου της Διώρυγας Κορίνθου».

O Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του έργου και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, δήλωσε: 

«Με την ανάδειξη του αναδόχου μελετητικού σχήματος βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή σύμβασης της μελέτης προϋπολογισμού 1.062.885,38 € για την αποκατάσταση των ζημιών  στο πρανές της Διώρυγας της Κορίνθου. Η εξέλιξη αυτή είναι και η απαρχή για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, με γρήγορες κινήσεις προχωρά για το εθνικής σημασίας έργο, τη Διώρυγα της Κορίνθου. Η συνεργασία συνεχίζεται και εντείνεται». 

Με την αποσφράγιση  – αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ανατίθεται η μελέτη για τη Διώρυγα στην Ένωση οικονομικών φορέων «ΕΔΑΦΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Α.Ε.» – «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» – «ΜΑΡΝΕΤ Α.Τ.Ε.».