Πα. Δεκ 1st, 2023

ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12,65 εκ € ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΤΗΣ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της προκηρυχθείσας 2 ης πρόσκλησης για ιδιωτικά
επενδυτικά σχέδια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.
στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Λόγω του μεγάλου επενδυτικού
ενδιαφέροντος η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε επιπλέον της διαθέσιμης
Δημόσιας Δαπάνης το ποσό των 4.652.020,00 ευρώ ως Υπερδέσμευση, προκειμένου
να ενταχθούν και να λάβουν συγχρηματοδότηση όλα τα επιλαχόντα έργα.
Κατόπιν αυτών, στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ,
εντάσσονται για συγχρηματοδότηση 45 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού
12.659.561,66 € εκ των οποίων το ποσό των 6.690.058,74 € αποτελεί τη Δημόσια
Δαπάνη.
Οι επενδύσεις αφορούν στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τουρισμού,
λιανικού εμπορίου, βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών και θα υλοποιηθούν εντός της
περιοχής παρέμβασης.
Ειδικότερα οι επενδυτικές προτάσεις ανά υποδράση έχουν ως εξής :