Σα. Μαρ 25th, 2023

ΝΕΜΕΑ: ΟΡΘΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Όσοι πολίτες έχουν διαπιστώσει εσφαλμένη αναγραφή τετραγωνικών μέτρων  σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας  (της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας) που αφορούν ακίνητο που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νεμέας μπορούν μέχρι 31/3/2020 να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να προβούν στη διόρθωση τους (τετραγωνικών μέτρων) προσκομίζοντας:
1.    Αντίγραφο Περιουσιακής κατάστασης (Ε9) έτους 2019
2.    Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας
Εφόσον ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία οι δημότες θ΄ απαλλαγούν από:
1.    Πρόστιμα
2.    Αναδρομικά τέλη μέχρι και την 31/12/2019

Προσοχή: Μετά την παρέλευση της προθεσμίας (31/03/2020) μέσω της βάσης δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών, θα λάβουν χώρα οι προβλεπόμενες από το νόμο διασταυρώσεις στοιχείων και εφόσον διαπιστώνονται ανακρίβειες, θα επιβάλλονται πρόστιμα και αναδρομικά τέλη δεκαετίας.  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΛΑΣ

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr