Κυ. Ιούλ 21st, 2024

ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο: «Αξιοκρατικές επιλογές και όχι στη λογική των ημετέρων για τους υπαλλήλους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Κοινοποίηση ειδήσεων

ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο: «Αξιοκρατικές επιλογές και όχι στη λογική των ημετέρων για τους υπαλλήλους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Με κεντρικό πυρήνα στις θέσεις της τις αξιοκρατικές επιλογές στην επιλογή των στελεχών στη διοίκηση της Περιφέρειας και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων στις εργασιακές σχέσεις και τις υπηρεσιακές μεταβολές η παράταξη “ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο” κατέθεσε, δια του εισηγητή – εκπροσώπου της κ. Γ. Πουλοκέφαλου, ολοκληρωμένη άποψη – πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 30 ης Ιανουαρίου 2020,
κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Πουλοκέφαλος τοποθετήθηκε διεξοδικά επισημαίνοντας: “Ένα από τα βασικά ελλείμματα δημοκρατικής λειτουργίας της Περιφέρειας είναι το γεγονός ότι με ευθύνη της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, από την ίδρυση του θεσμού της
Περιφέρειας μέχρι σήμερα, δεν έχουν πραγματοποιηθεί αξιοκρατικές κρίσεις από τα προβλεπόμενα από το Νόμο Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων για την ανάδειξη,τοποθέτηση και αξιολόγηση των στελεχών της Διοίκησης σε θέσεις ευθύνης. Η νέα
Περιφερειακή Αρχή ακολουθεί την πεπατημένη, ορίζοντας αναπληρωτές Προϊσταμένους και μετακινώντας στελέχη της Διοίκησης χωρίς κρίσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κάτι που δημιουργεί συνθήκες ομηρίας των στελεχών. Είμαστε αντίθετοι στη λογική του διορισμού
αναπληρωτών Προϊσταμένων και Διευθυντών από το 2011 μέχρι και σήμερα.
Καταγγέλλουμε επίσης, κάθε μετακίνηση και γενικότερα μεταβολή και στελέχωση των Υπηρεσιών που δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη”.
Ταυτόχρονα, κατέθεσε προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων από την Περιφερειακή Αρχή για το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι κυριότερες από αυτές είναι:
α) Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τώρα, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας,
β) να συγκροτηθεί άμεσα το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και άμεσα να προχωρήσει στην προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές, Προϊστάμενοι),
γ) οποιαδήποτε αλλαγή του Οργανισμού της Περιφερειακής Διοίκησης να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους Συλλόγους των εργαζομένων και διαπαραταξιακή επιτροπή του
Περιφερειακού Συμβουλίου,
δ) να ανακληθεί η απόφαση του Περιφερειάρχη για εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης – παρουσίας προσωπικού με χρήση βιομετρικών στοιχείων των εργαζομένων (δακτυλικό αποτύπωμα κ.ά.),

ε) να συνεχίσουν να δίδονται κανονικά οι υπερωρίες των υπαλλήλων με βάση την αξιολόγηση των Διευθυντών και να μην υπάρξει καμία περικοπή ημερών αδείας προηγούμενων ετών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι,
στ) να προωθηθεί άμεσα η λειτουργία των Δημόσιων ΚΤΕΟ και να μην υπάρξει καμία ιδιωτικοποίηση θεσμικών λειτουργιών του Δημοσίου και τέλος
ζ) τη στήριξη των διεκδικήσεων των εργαζομένων και των αποφάσεων των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας τους καλώντας τον Περιφερειάρχη να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο μαζί τους.
Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις και άλλων παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου διεφάνη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύγκλιση απόψεων, γεγονός που κατέληξε στη σύνθεση κοινού ψηφίσματος από τις παρατάξεις «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο» – Γ.
Δέδες, «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» – Ν. Γόντικας, και «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» – Θ. Πετράκος.
Η πρόταση δεν έγινε τελικά απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επειδή καταψηφίστηκε από τις παρατάξεις των κ. Νίκα και Τατούλη.