Πε. Οκτ 5th, 2023

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην οδό Αλεξανδρουπόλεως στο Βραχάτι

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην οδό Αλεξανδρουπόλεως στο Βραχάτι.

Μετά την κατασκευή αποστραγγιστικού αύλακος, την τοποθέτηση οπτικής ίνας στο μήκος του δρόμου 820 μ. (από την υπεύθυνη εταιρεία), τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες μαζί με διάνοιξη της οδού και το φρεζάρισμα, ακολούθησε η κατασκευή βάσης και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση ασφαλτικού τάπητα.