Σα. Ιούν 25th, 2022

«Ο πράσινος τρυγητός» που θα φέρει χρήμα στους αμπελουργούς

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο «πράσινος τρυγητός» είναι η διαδικασία αφαίρεσης τσαμπιών από το αμπέλι όταν αυτά είναι ακόμη άγουρα, προκειμένου να μειωθεί η απόδοσή του. Εδώ στην Κρήτη, η διαδικασία αυτή θα γίνει ώστε να δοθεί μια οικονομική ενίσχυση στους αμπελουργούς ως αντιστάθμισμα.

Αυτή η διαδικασία ανακοινώθηκε πως θα εφαρμοστεί στους αμπελώνες της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αμπελουργοί του νησιού, θα δοθεί ένα ποσό της τάξης των 3 εκ. ευρώ, για την αποζημίωση παραγωγών, διαφορων ποικιλιών σταφυλιών, τόσο επιτραπέζιων, όσο και αυτών που προορίζονται για σταφίδα.

Ο «πράσινος τρύγος» είναι μια σύγχρονη πρακτική για την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας.
Αφαιρώντας τα μικρά ακόμη άγουρα στέμφυλα, αναγκάζει το αμπέλι να αφιερώσει όλη του την ενέργεια στην ωρίμανση και την ενίσχυση των τσαμπιών που θα απομείνουν. Αποτέλεσμα είναι η καλύτερη ωρίμανση και η συμπύκνωση των γευστικών συστατικών σε λιγότερα σταφύλια. Με τη σωστή οινοποίηση, αυτά μπορούν να δώσουν εξαιρετικά κρασιά.

Υ.Α. 1600/163029/22.06.2020(ΦΕΚ Β΄2594/26.06.2020 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2020». (ΦΕΚ Β΄ 2594).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ.Α.Ο.Κ  ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020