Τε. Οκτ 4th, 2023

Παναγιώτης Μεταξάς: Η εικόνα μιας πόλης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πολιτιστικό επίπεδο του κάθε πολίτη

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η εικόνα μιας πόλης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πολιτιστικό επίπεδο του κάθε πολίτη. Όλοι θέλουμε και επιζητούμε πλέον την αλλαγή, αλλά θα πρέπει να αποφασίσουμε να γίνουμε μέρος της αλλαγής για να μπορεί να υλοποιηθεί και να προχωρήσει. Η πόλη ,ο δήμος μας δεν είναι υπόθεση του ενός, είναι υπόθεση όλων μας. Η δύναμη της αλλαγής είναι στα χέρια μας. Η πόλη είμαστε Εμείς!Οι αξίες, οι θεσμοί, οι δομές υπάρχουν. Ο σεβασμός και η δικαιοσύνη δεν χάθηκαν. Μπορεί να φαντάζουν ως εξαίρεση, αλλά αρκεί μια σπίθα, ένα υγιές πρότυπο, μια υγιής <<Ο μ ά δ α>> ανθρώπων, όπως είναι η παράταξή μας , για να συμπαρασύρει μαζί του και άλλους πολλούς. Δε θα θέσουμε εαυτόν στη κρίση των Κορινθίων όντας λίγο πριν την <<σύνταξη>> ή την <<πολιτική αποστρατεία>>. Αντιθέτως ,την “Κορινθιακή Αφμικτυονια” στελεχώνουν μέρα με τη μέρα νέοι άνθρωποι έμπειροι, ενεργοί, ασυμβίβαστοι, άφθαρτοι και μάχιμοι πολίτες, άρτια επιστημονικά καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι, ο καθένας στον τομέα του.Η δύναμή μας είναι η ομαδικότητα, το κοινό όραμα, ο κοινός αγώνας, η συνέπεια, η ενότητα στη δράση. Είμαστε πολίτες με διαφορετική αφετηρία, αλλά κοινό προσανατολισμό. Ισότιμα μέλη μιας ομάδας ενεργών πολιτών. Κορινθιακή Αμφικτυονια” Μια ομάδα που προβληματίζεται για την πορεία και την εικόνα του Δήμου μας..