Τε. Ιούλ 24th, 2024

Προγράμματα του ΟΑΕΔ για τις περιοχές που πλήττοντα από την απολιγνιτοποίηση

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί δύο προγράμματα με άμεση αναφορά σε συνολικά 5.400 ανέργους από τις περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Το ένα πρόγραμμα, αφορά στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 2.000 άνεργων νέων από τις πιο πάνω περιοχές και το δεύτερο στην επιδότηση για πρόσληψη σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις των δύο εν λόγω Περιφερειών που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2.000 ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 2.000 ανέργων 18 έως 29 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα αυτό είναι ενταγμένο στο “Κοινωνικό Πακέτο” του ΟΑΕΔ και αφορά τις περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 7 μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 14.000.000 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία 2.000 εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας), ηλικίας 18 – 29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα εν όψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι 2.000 θέσεις προεργασίας του προγράμματος κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1.450 θέσεις και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας) 550 θέσεις.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις παραπάνω περιοχές.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 2.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18 έως 29 ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι έχουν αποκτήσει των τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τετραετίας από την υπόδειξη τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, και δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη την διάρκεια της προεργασίας.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο/επιχείρηση.

Η αποζημίωση θα είναι ίση με τον κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3.400 ΑΝΕΡΓΩΝ

Οσον αφορά στο πρόγραμμα απασχόλησης 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, οι αιτήσεις για συμμετοχή σε αυτό ξεκίνησαν ήδη από την περασμένη Παρασκευή 19 Νοεμβρίου.

Το εν λόγω πρόγραμμα, του ίδιου “Κοινωνικού Πακέτου” του ΟΑΕΔ, αφορά στην επιδότηση για πρόσληψη σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 48.000.000 ευρώ.

Σκοπός της δράσης είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 3.400 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ. Οι 3.400 θέσεις της δράσης κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής:

  1. 2.600 θέσεις για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και
  2. 800 θέσεις για τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας και Σπάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 3.400 εγγεγραμμένοι άνεργοι των Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και Δήμου Μεγαλόπολης, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί, α) στον τομέα της ενέργειας, β) στον τομέα των μεταφορών και χωματουργικών εργασιών, που σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη, γ) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εστίασης και στον τομέα του τουρισμού, καθώς και δ) σε λοιπές επιχειρήσεις.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 – 18 μήνες. Το ποσοστό επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 75 – 100%, ενώ το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 700 – 933 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου και του κλάδου της επιχείρησης που εργαζόταν.

Την σχετική με την προεργασία πρόσκληση του ΟΑΕΔ μπορείτε να δείτε εδω.

Την σχετική με την επιδότηση επιχειρήσεων για προσλήψεις πρόσκληση του ΟΑΕΔ μπορείτε να δείτε εδω.