Τρ. Ιούλ 23rd, 2024

Προσλήψεις στον ΕΟΔΥ και στα Εμβολιαστικά Κέντρα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παράταση έως 30 Ιουνίου παλαιότερης ρύθμισης για προσλήψεις στον ΕΟΔΥ και νέες προσλήψεις για τα εμβολιαστικά κέντρα προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα», που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή.

Άρθρο 10

Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α` 204), ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30η.6.2021.

Άρθρο 40

Στελέχωση των Εμβολιαστικών Κέντρων-Τροποποιήσεις άρθρου 52 ν. 4764/2020

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα εμβολιαστικά κέντρα της Χώρας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, προστίθενται νέα εμβολιαστικά κέντρα στα ήδη υφιστάμενα και ανατίθενται αρμοδιότητες εμβολιασμού σε δομές δημόσιας υγείας, όπως δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και νοσοκομεία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας στελεχώνονται τα εμβολιαστικά κέντρα από ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, επισκέπτες/τριες υγείας κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, μαίες/υτές ΠΕ και ΤΕ, βοηθούς νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΔΕ καθώς και βοηθητικό προσωπικό με μετακίνηση προσωπικού από δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης.»

  1. Η παρ. 5 του άρθρου 52 του ν. 4764/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι νοσηλευτές/τριες, επισκέπτες/τριες υγείας και μαίες/υτες της παρ. 3, που διενεργούν τους εμβολιασμούς, έχουν δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων των εμβολιασθέντων στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.»