Πε. Αυγ 18th, 2022

«Προστασία‌ ‌φυσικής‌ ‌ομορφιάς‌ ‌του‌ ‌ποταμού‌ ‌Ερασίνου‌ ‌(Αργολικού),‌ ‌της‌ ‌Νέας‌ ‌Κίου‌ ‌ Αργολίδος»‌

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ερώτηση του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου προς τους αρμόδιους Υπουργούς με θέμα: «Προστασία‌ ‌φυσικής‌ ‌ομορφιάς‌ ‌του‌ ‌ποταμού‌ ‌Ερασίνου‌ ‌(Αργολικού),‌ ‌της‌ ‌Νέας‌ ‌Κίου‌ ‌ ργολίδος»‌

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέξαμε από κατοίκους της Νέας Κίου, του Δήμου Άργους- Μυκηνών, και σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα διαδικτύου, της 22ης Νοεμβρίου 2020, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου κατατέθηκε θέμα προς συζήτηση, το οποίο αφορά στην έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για έργα επί του ποταμού Ερασίνου. Το θέμα σχετίζεται με την προστασία του εν λόγω ποταμού από πλημμύρες και περιλαμβάνει την οριοθέτηση, τον καθαρισμό και την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων τύπου “Serasanetti” (ζαρζανετ) στο μεγαλύτερο μέρος του ποταμού (κατά 60%). Ο Ερασίνος, ως γνωστόν, διατηρεί νερό όλο το χρόνο, αφού μάλλον τροφοδοτείται από υπόγειες ροές, προερχόμενες από τις μεγάλες οροσειρές της περιοχής. Το νερό του ποταμού αυτού εκρέει και σχηματίζει έξι ρεύματα, με τα πέντε από αυτά να χρησιμεύουν για την άρδευση του αργολικού κάμπου. Οι «Φίλοι Υγροβιότοπου Ναυπλίου-Νέας Κίου» εξέφρασαν τις επιχειρηματολογημένες ενστάσεις τους, καταθέτοντας και επικεντρώνοντας τις προτάσεις τους σχετικά με το ζήτημα της αξιοποίησης της περιοχής με σεβασμό στο περιβάλλον. Τονίζουν την ανάγκη παρεμβάσεων σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς και λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορούσε να ξεναγεί μαθητές και εκπαιδευτικούς στις εκβολές του ποταμού, ενώ μιλούν και για την ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σε συνδυασμό με ήπια άθληση, όπως το τρέξιμο, η ποδηλασία, το κανό-καγιάκ ή το ψάρεμα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να υιοθετήσετε τις ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις, όπως τις παρουσιάζουν οι

«Φίλοι Υγροβιότοπου Ναυπλίου-Νέας Κίου», προκειμένου να αναδειχθεί ο ποταμός Ερασίνος, σε παιδαγωγικό και εναλλακτικό τουριστικό προορισμό, πραγματοποιώντας ήπιες παρεμβάσεις στον βιότοπο που διαμορφώνει η ροή του μέσα από τον περιβάλλοντα χώρο της ανωτέρω περιοχής;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Προστασία φυσικής ομορφιάς του ποταμού Ερασίνου (Αργολικού), της Νέας Κίου Αργολίδος», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ως προς το ύψος των εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών τους.

Ειδικότερα, για το έτος 2020 αποδόθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από τους Κ.Α.Π. ποσό ύψους 6.580.000,00 €, για την κάλυψη δαπανών συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ενώ ίδιο ποσό έχει προγραμματιστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια και για το τρέχον έτος.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» έχει εκδώσει την με αριθμ. πρωτ. 14576/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» (Α.Δ.Α.: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) όπου η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκ μέρους του Δήμου Νέας Κίου Αργολίδος δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Πρόσκληση, για περιοχές εντός αστικού ιστού στο πλαίσιο των κατωτέρω Μέτρων:

  • Μέτρο IV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
  • Μέτρο V: Δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ