Τε. Οκτ 4th, 2023

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Με σκοπό να ενισχυθεί η διαφάνεια, να επιτευχθεί αποδοτικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων του Δήμου και να διατεθούν με αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. αριθμός μαθητών) τα αντίστοιχα κονδύλια στις σχολικές μονάδες, οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούσαν να οργανώσουν:

–           προγραμματισμό σε τακτική βάση (π.χ. ετήσια) για την προμήθεια αναλώσιμων (π.χ. χαρτική και γραφική ύλη, μελάνια εκτυπωτών, αθλητικός και επιστημονικός εξοπλισμός κτλ.), ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

–           μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών σε όλες τις σχολικές μονάδες (π.χ. καύσιμα για θέρμανση, πάροχο τηλεπικοινωνίας και ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρηση εξοπλισμού, κτλ.).

            Με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δημοτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων του Δήμου μας, θα μπορούσαν να οργανωθούν:

–           χορηγικά προγράμματα, που θα υποστήριζαν τις δράσεις της σχολικής κοινότητας, όπως περιβαλλοντικές (π.χ. καθαρισμός ακτών, δεντροφύτευση, κτλ.), πολιτιστικές (π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, επισκέψεων, κτλ.), εκπαιδευτικές (π.χ. οικονομική υποστήριξη για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, συνέδρια, κτλ.), αθλητικές (π.χ. διοργάνωση αγώνων, οικονομική υποστήριξη για συμμετοχή σε αγώνες, κτλ.).

–           δωρεές που θα αφορούν είτε σε τεχνικό εξοπλισμό, καινούργιο ή μεταχειρισμένο (π.χ. απόσυρση περιφερειακών Η/Υ σε λειτουργική κατάσταση) ή σε οικονομική ενίσχυση (π.χ. για αριστεύσαντες μαθητές, για μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για διακριθέντες αθλητές, κτλ.).

            Με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά και την πρόληψη για την έγκαιρη αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να:

–           ελέγχουν και να συντηρούν σε τακτική βάση τις κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων του Δήμου σε θέματα αντισεισμικής, αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης,  ηλεκτρολογικού και υδραυλικού δικτύου, κτλ.

–           επέμβουν, όπου είναι απαραίτητο, στη βελτίωση των κτιριακών υποδομών σε θέματα ασφάλειας, πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ψηφιακής υποδομής, κτλ.

Βασιλης Λ. Λαγιος.

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Δ.Ε. Κορινθίων την ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.