Τρ. Μάι 24th, 2022

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ»

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την 28 ΜΑΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00π.μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, δια περιφοράς, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για τη συνέχιση υλοποίησης της Πράξης Ένταξης, με ώρα έναρξης 11:00π.μ. και ώρα λήξης 11:30π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων & του Δ.Λ.Τ. Λουτρακίου – Περαχώρας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α΄ ΦΑΣΗ)”.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Κοινοποίηση          

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                          ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ