Δε. Ιούλ 22nd, 2024

Πότε αναμένεται να παραδοθεί το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης (video)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το έργο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ βρίσκεται στο στάδιο της προμελέτης από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW. 

Ταυτόχρονα, τη δεδομένη χρονική περίοδο ολοκληρώνεται ο εμπλουτισμός του εγκεκριμένου Κλινικού και Λειτουργικού Προγράμματος του Νοσοκομείου, ώστε να συμπεριληφθούν οι επιπρόσθετες ιατρικές παροχές που εγκρίθηκαν από το ΙΣΝ και συμφωνήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, βάσει του αποτελέσματος των συζητήσεων του Ιδρύματος με τη διοίκηση και το προσωπικό του υφιστάμενου νοσοκομείου. Ειδικότερα, στο διευρυμένο κλινικό πρόγραμμα ενσωματώνονται προβλέψεις για την προσθήκη ενός συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου (MRI) 3 Tesla, τμήματος Απεικόνισης Μαστού, Καρδιαγγειακού Συγκροτήματος (Cath Lab) και δύο επιπλέον Χειρουργικών Αιθουσών. Με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΙΣΝ ανέλαβε το συνολικό, επιπρόσθετο κόστος, ύψους €5,5 εκατομμυρίων, για την εξασφάλιση των εν λόγω επεκτάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού. 

Αναφορικά με τη χωροθέτηση του νέου Νοσοκομείου, έχει δοθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η σχετική έγκριση. Το ΕΔ έχει αναλάβει την ευθύνη των μελετών των έργων υποδομής για τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων και των συνδέσεων του Νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η ανάθεση των εν λόγω μελετών προγραμματίζεται για το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν και δημοπρατηθούν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία, και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες, το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025. 

Στο πλαίσιο της διαφανούς διαδικασίας που ακολουθείται από το ΙΣΝ, της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την πρόοδο των τριών νέων νοσοκομείων (σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Σπάρτη), αλλά και της διάθεσης να εξελίσσονται τα συγκεκριμένα έργα με γνώμονα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών, στις 10 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά οι τακτικές ανοιχτές συζητήσεις με τις τοπικές κοινότητες της Κομοτηνής, της Θεσσαλονίκης και της Σπάρτης, σε συνεργασία με τους 3 Δήμους. Ο επόμενος κύκλος των ανοιχτών συζητήσεων προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2021, ενώ η δια ζώσης ή διαδικτυακή πραγματοποίησή τους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας.