Τε. Ιούλ 24th, 2024

Σεμινάριο «Βασικής υποστήριξης ζωής» πραγματοποιήθηκε στην Club Hotel Casino Loutraki

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στις εγκαταστάσεις της ClubHotelCasinoLoutraki πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2021το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Βασική υποστήριξη ζωής / Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή» (BLS / AED Provider),το μοναδικό επίσημα πιστοποιημένο σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council – E.R.C). Την εκπαίδευση πραγματοποίησαν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ).

H Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BasicLifeSupport—BLS) και η χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AutomatedExternalDefibrillator—AED),όταν είναι διαθέσιμος, αποτελούν το πρώτο επίπεδο φροντίδας για τα θύματα καρδιακής ανακοπής.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο σε σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡ.Π.Α.) αλλά και στην χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Α.Ε.Α) σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, με βάση τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 16 στελέχη του τμήματος ασφαλείας της ClubHotelCasinoLoutraki και 3 νοσηλεύτριες, καθώς και 4 εργαζόμενοι του 5* Wyndham&RamadaLoutrakiPoseidon Resort. Όλοι οι συμμετέχοντες πέρασαν την γραπτή και πρακτική εξέταση επιτυχώς, ενώ ξεχώρισαν και 5 εργαζόμενοι οι οποίοι θα εκπαιδευτούν προκειμένου να συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις της ΕΕΚΑΑ ως εθελοντές εκπαιδευτές.

Στόχος της Διοίκησης της ClubHotelCasinoLoutrakiείναι στο μέλλον, σταδιακά, να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και να πιστοποιηθεί όλο το δυναμικό του τμήματος ασφαλείας.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονταιστον κ. Θωμά Κωνσταντίνο (διασώστη πληρώματος ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, BLSInstructortrainer, Instructorstrainer&CourseDirector) ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία της εκπαίδευσης.

Η Διοίκηση της Club Hotel Casino Loutraki με πλήρη επίγνωση και υπευθυνότητα πως η ασφάλεια των επισκεπτών της βασίζεται στο έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικόεπενδύει στη διαρκή επιμόρφωση και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού της, το οποίο εργάζεται σε συνθήκες που διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλειά του.

Η ClubHotelCasinoLoutraki αποτελεί διαχρονικά έναν απόλυτα ασφαλή και δημοφιλή προορισμό με κύριο στόχο την υψηλή παροχή υπηρεσιών και ψυχαγωγίας στους επισκέπτες της.