Δε. Δεκ 4th, 2023

Σε πλήρη λειτουργία το ΚΕΠ Τενέας μετά την μεταστέγασή του

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε  η μεταστέγαση του ΚΕΠ 650(Τενέας) της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου Κορινθίων, στο Δημοτικό Κατάστημα Τενέας της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων και το ΚΕΠ 650 (Τενέας) τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Παρατίθενται τα νέα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας ΚΕΠ 650 Δήμου Κορινθίων, Δημοτική Ενότητα Τενέας, Δημοτικό Κατάστημα Τενέας, Αθ. Καλαρά 6, Τ.Κ. 20008   Τηλέφωνα: 2741362019, 2741362020, fax 2741362015 , email: d.teneas@kep.gov.gr