Τε. Ιούλ 24th, 2024

Σημαντικές αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου – 2.2 εκ ευρώ για Βέλο και 1.4 εκ ευρώ για το Μελίσσι Ξυλοκάστρου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σημαντικές αποφάσεις πήρε πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας, του με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, έργου επισκευής, συντήρησης και διαμόρφωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου.

Επίσης, αποφάσισε την δημοπράτηση των Κορινθιακών έργων,

α) εκσυγχρονισμού και βελτιώσεων σε υποδομές της περιοχής Βέλου, με προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ και

β) του αρδευτικού έργου Μελισσίου, με προϋπολογισμό 1.450.000 ευρώ.

Η Επιτροπή, ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης στο Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας, στην Σπάρτη, έργο προϋπολογισμού 291.400 ευρώ.

Ακόμα, προχώρησε στην επιλογή αναδόχου, για το προϋπολογισμού 110.000 ευρώ, έργο οριστικής αποκατάστασης της βατότητας, σε σημεία καταπτώσεων, στον δρόμο Μεγαλόπολη – ‘Ισαρη, στην περιοχή του ‘Ισαρη.