Κυ. Ιούλ 21st, 2024

ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ: ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΕ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η τοποθέτησή μου στην Οικονομική Επιτροπή για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού με τη σύμπραξη των τριών Δήμων Κορινθίων, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, Βέλου-Βόχας “ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.”

Κατ’ αρχήν είμαι υπέρ του θεσμού σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών ως ιδέα, αλλά με όρους και προϋποθέσεις.
Έχουμε αρκετά ερωτήματα επί της εισαγόμενης πρότασης για σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Α.Ε. των Δήμων Κορινθίων, Βέλου – Βόχας, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»:
⦁ Δεν ρωτηθήκαμε για τις απόψεις μας πριν τη σύνταξη της μελέτης βιωσιμότητας. Άρα δεν τις χρειάζεστε, προφανώς λόγω του νέου νόμου πλέον
⦁ Από αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου που ήθελε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με προχθεσινή νέα διάταξη και αυτή η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στην Οικονομική Επιτροπή. Άρα δεν μας χρειάζεστε.
⦁ Γενική Συνέλευση Μετόχων. Τι είναι; Ποιοι την απαρτίζουν; Οι Δήμαρχοι; Τα Δημοτικά Συμβούλια; Σήμερα ενημερώθηκα ότι είναι οι τρεις Δήμαρχοι.
⦁ Ο Δήμος Κορινθίων θα ορίσει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έναν εκπρόσωπο; Προφανώς θα είναι ο Δήμαρχος από την πλειοψηφία στα πλαίσια της εγκυκλίου των συλλογικών οργάνων. Τα υπόλοιπα 6 μέλη πως θα οριστούν; Από τη Γενική Συνέλευση; Ποια είναι η διαδικασία;
⦁ Το Διοικητικό Συμβούλιο, πέραν των τριών Δημάρχων θα ορίζεται από τους δημάρχους ή τα Δημοτικά Συμβούλια ή τη Γενική Συνέλευση των τριών Δημάρχων;
⦁ Εκπροσώπηση μειοψηφιών δημοτικών συμβουλίων δεν υπάρχει στο καταστατικό;
⦁ Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός υπάγεται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ για όλες τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές πράξεις του;
⦁ Θα μπορεί να εντάσσεται απευθείας σε χρηματοδοτήσεις από Υπουργεία, ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ, παρακάμπτοντας το Δήμο;
⦁ Θα μπορεί να πραγματοποιεί εκδηλώσεις πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές, συνέδρια κλπ;
⦁ Καθαριότητα, Πράσινο, Αυτεπιστασίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, ΚΕΠΑΠ, ΚΚΠ; Θα μπορεί να εκχωρούνται και τέτοιου είδους αρμοδιότητες;
⦁ Η εκπόνηση μελετών, εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών πως θα γίνονται; Βάσει του νόμου 4412/16; Ή με αναθέσεις όπως γίνεται με τη Βιώσιμη πόλη;
⦁ Θα κάνει μελέτες μόνη της η εταιρεία με προσωπικό που θα προσλάβει; Ή θα τις αναθέσει σε ιδιωτικά γραφεία;
⦁ Θα εκτελεί και έργα με αναθέσεις σε τρίτους εργολάβους;
⦁ Ποία η σχέση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεδομένου ότι ο βασικός σκοπός σύστασης θα είναι η στήριξη των Τεχνικών Υπηρτεσιών και της Πολεοδομίας; Τι θα γίνει με την υπογραφή εγγράφων και μελετών από Συντάκτη, Θεώρηση, Έγκριση; Σύγχυση αρμοδιοτήτων – και κόντρες μεταξύ Τεχνικής Υπηρεσίας και μηχανικών του Οργανισμού διαφαίνονται.
⦁ Προγραμματικές συμβάσεις τι περιεχόμενο θα έχουν;
⦁ Εποπτεία; Ν. 4548/18; Από ποιόν θα γίνεται; Από τα Δημοτικά Συμβούλια (και αν υπάρχουν διαφορές πως θα επιλύονται;) , Από την Αποκεντρωμένη; Από το Ελεγκτικό Συνέδριο; Δυστυχώς κανένας έλεγχος δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.
⦁ Πως θα γίνεται ο έλεγχος των αποφάσεων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Διοικητικού Συμβουλίου; Κανένας έλεγχος δεν προβλέπεται.
⦁ Ισολογισμοί απολογισμοί και προϋπολογισμοί από πού θα εγκρίνονται; Από κανένα όργανο, ούτε από την Οικονομική Επιτροπή ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά μόνο από τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζουν οι τρεις Δήμαρχοι.
⦁ Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Ποιοι θα είναι; Τι έχει συμφωνηθεί;
⦁ Θα έχουμε αποσπάσεις από τους Δήμους;
⦁ Όλες οι προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ; Δυστυχώς ο νόμος προβλέπει προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ.
⦁ Μετά από όλα αυτά δεν μπορούμε να δώσουμε πράσινο φως στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού. ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΕ ΔΙΝΟΥΜΕ σε κανένα.
⦁ Μέρα με τη μέρα ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ από την Κυβέρνηση, ότι πιο δημοκρατικό υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες