Δε. Δεκ 5th, 2022

Στη ΔΟΥ Κορίνθου θα υπάγονται τα χωριά Άγιος Νικόλαος, Αλέα, Πλατάνι, Σκοτεινή και Φρουσιούνα του Δήμου Άργους-Μυκηνών

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ανακαθορίζεται από την ΑΑΔΕ η κατά τόπο αρμοδιότητα ορισμένων εφοριών, με στόχο, όπως σημειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή, την αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Η αλλαγή στις χωρικές αρμοδιότητες γίνεται, ώστε η περιοχή κάθε Ταχυδρομικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένη ΔΟΥ και να μη μοιράζεται σε δύο ή περισσότερες. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίζει αυτόματα την αρμόδια ΔΟΥ και να αναπτυχθούν περαιτέρω ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, όπως την αλλαγή κατοικίας, την έναρξη ατομικής επιχείρησης, την απόδοση ΑΦΜ.

Αυτό πρακτικά για την Αργολίδα σημαίνει ότι τα χωριά που έχουν Ταχυδρομικό Κώδικα 20500 από τη ΔΟΥ ‘Αργους θα υπάγονται στη ΔΟΥ Κορίνθου. Τα χωριά αυτά του Δήμου Άργους-Μυκηνών είναι: Άγιος Νικόλαος, Αλέα, Πλατάνι, Σκοτεινή, Φρουσιούνα. Τον ίδιο Ταχυδρομικό Κώδικα (20500) έχουν και τα χωριά της Νεμέας τα οποία παραμένουν φυσικά στη ΔΟΥ Κορίνθου.

Ο ανακαθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητας των ανωτέρω ΔΟΥ ισχύει: α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών, ενώ β) η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, στη νέα ΔΟΥ, στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου.