Τε. Μάι 25th, 2022

Συνεδριάζει με σημαντικά θέματα το Δ.Σ του Δήμου Λουτρακίου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 14 η
Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική
συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

1.Αποδοχή ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I) του έργου “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”. Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.
2.Αποδοχή ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου
“Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019” της Πρότασης “Αστικό Περιβάλλον και Εναλλακτικές Μετακινήσεις. Μετατροπές στο δημόσιο χώρο με επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής”.
3.Αποδοχή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2020) για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (A’ κατανομή έτους 2020) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.
4.Ενημέρωση από την COMER GROUP για τις εξελίξεις στην Κοινοπραξία του Καζίνο.