Δε. Ιούλ 22nd, 2024

Συνεδριάζει με 19 θέματα το Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  12 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Έγκριση σχεδίου κανονιστικής περί καθορισμού χώρων για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για τη προβολή υπαίθριων διαφημίσεων
 2. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διαδικασίας χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως  πολυσύχναστων 
 3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2019
 4. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εγκατάστασης υπέργειων μονάδων Οπτικού Δικτύου (καμπίνων) από την εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» 
 5. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» 
 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου»
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Κορίνθου»
 8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου»
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου»
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση  Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σολυγείας»
 11. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων 
 12. Εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακινήτου στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου
 13. Μίσθωση ή μη ακινήτου ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισμού Β Αθικίων Κορινθίας, για την έκθεση αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.
 14. Μετατροπή τάφων 4ετους χρήσης σε οικογενειακούς
 15. Αίτημα Κοινότητας Αγ. Βασιλείου για παραχώρηση χώρων του παλαιού Σχολείου, σε συλλόγους
 16. Αίτημα Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτων Κορινθίας (ΑΛΑΚ), για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου και πεζόδρομο Πυλαρινού & Κολοκοτρώνη για αθλητική εκδήλωση.
 17. Αίτημα Αθλητικού Ομίλου Δρομέων Κορινθίας «ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ», για παραχώρηση χώρου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, με σκοπό πραγματοποίησης αθλητικής εκδήλωσης.
 18. Αίτημα της εταιρείας Γ.Α. ΜΠΑΣΔΕΛΗ Ι.Κ.Ε. για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πεζόδρομο της Εθνικής Αντίστασης (μεταξύ των καταστημάτων Πιέτρη –Μυλωνά) για έκθεση αυτοκινήτου
 19. Αιτήματα συνδημοτών μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                        

 Αντώνιος Κυριαζής