Πε. Ιούλ 25th, 2024

Συνεδριάζει με 22 θέματα το Δ.Σ του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 & ΩΡΑ 9 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτέλεση ή μη εργασιών που αφορούν την ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην Κοινότητα Συκιάς ανατολικά του συγκροτήματος «ΔΑΦΝΗ» του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» αριθμ. μελ.91/2018.
 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 3. Έγκριση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.)απόφασης του Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» έτους 2020.
 4. Έγκριση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΔΗ.ΚΕ.ΞΕ.) έτους 2020.
 5. Καθορισμός ημερομηνίας κλήρωσης δικαιούχων πωλητών εμποροπανήγυρης τοπικής εορτής Αγίου Βλασίου- Ορισμός χώρου εμποροπανήγυρης και συγκρότηση επιτροπής»
 6. Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2020 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 ν.4555/2018).
 7. Εκλογή αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
 8. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων-κινηματογράφων Ν. Κορινθίας».
 9. Έγκριση διαγραφής οφειλής λόγω συνωνυμίας.
 10. «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών».
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ»
 13. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»
 14. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
 15. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (17/2016 μελέτη)
 17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (88/2016 μελέτη)
 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ» (10/2017 μελέτη)
 19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ. Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (7/2017 μελέτη)
 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ. Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» (6/2017 μελέτη)
 21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΠΛΗΝ ΕΠΑΛ» (86/2017 μελέτη).
 22. Αίτημα κ. Δημόπουλου Παναγιώτη για χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκής Αγοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ