Σα. Ιούλ 20th, 2024

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την Τετάρτη με 16 θέματα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 22α Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Απαγόρευση κυκλοφορίας επί της Αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, κατά τους θερινούς μήνες.
 2. Αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου της πηγής των Λουτρών Ωραίας Ελένης της Κοινότητας
  Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν.
 3. Έγκριση τροποποίησης ιδρυτικού ΦΕΚ Σ.Π.Ο.Α.Κ. – Παράταση χρόνου διάρκειας.
 4. Κατανομή ποσού (145.370,00) ΕΥΡΩ (Β΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 και
  αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων από 1-4-2022 έως 15-6-2022
 5. Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Περιγιαλίου, Δημοτικού Σχολείου Σοφικού και Δημοτικού Σχολείου
  Χιλιομοδίου, στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων
 6. Παραχώρηση παλαιού δημοτικού σχολείου Κοινότητας Σοφικού στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού.
 7. Εξώδικος συμβιβασμός περί καθορισμού τιμής μονάδας δυνάμει αιτήματος αποζημίωσης γης με
  συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα -Δέλτα» Κορίνθου.
 8. Τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022
 9. Τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022
 10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ
  ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΥ Δ.
  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ,ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης
  ΚΑΙ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018»
 11. Έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών του Ο.Τ. 38 στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής «Αμόνι»
  του Δήμου Κορινθίων.
 12. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη για πολιτιστική εκδήλωση μη
  κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Σύλλογο Ηπειρωτών Κορινθίας «Η ΠΙΝΔΟΣ»
 13. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων -σωματείων
 14. Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων -σωματείων
 15. Επιχορήγηση συλλόγων δασοπυροπροστασίας
 16. Επιχορήγηση συλλόγων κοινωνικών δραστηριοτήτων