Τρ. Ιούν 28th, 2022

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Αγίων Θεοδώρων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας , στις
8 η Μάιου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 η οποία θα
πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), για
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
1.Περί Έγκρισης εισόδου- εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις parking σκαφών, φερομένης εκμετάλλευσης κας Λέζου Στ.
Σταυρούλας στη θέση ΑΛΜΥΡΑ της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

  1. Περί λήψη απόφασης -πρότασης για α) Καθορισμού αριθμού αδειών ,
    σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προσδιορισμού ισάριθμων,
    συγκεκριμένων θέσεων και έκτασης αυτών , καθώς και καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση και β) Καθορισμού αριθμού αδειών εγκρίσεων δραστηριοποίησης από υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων έκτασης αυτών, καθώς και καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια θέση.