Τε. Ιούλ 24th, 2024

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ένωση Αστυνομικών Κορινθίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

   Την 28η Νοεμβρίου, έτους 2021, ημέρα Κυριακή διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες της Ένωσης μας για την ανάδειξη νέων μελών των οργάνων της Ένωσης (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπροσώπων για την Δευτεροβάθμια Οργάνωση και εκπροσώπου της Ένωσης μας στο Συμβούλιο Μεταθέσεων).

   Συνολικά ψήφισαν *328* μέλη, σε σύνολο *375* εγγεγραμμένων μελών. Από την διαλογή των ψηφοδελτίων για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και το Συμβούλιο Μεταθέσεων βρέθηκαν *327* έγκυρα, *1* άκυρο, ενώ για την Δευτεροβάθμια Οργάνωση βρέθηκαν *327* έγκυρα, *1* άκυρο.

     Στις αρχαιρεσίες συμμετείχαν δυο συνδυασμοί και τα έγκυρα ψηφοδέλτια  για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και το Συμβούλιο Μεταθέσεων κατανέμονται μεταξύ αυτών ως εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΨΗΦΟΙ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.Κ.Α.Μ.)327

Τα έγκυρα ψηφοδέλτια για την Δευτεροβάθμια Οργάνωση κατανέμονται μεταξύ αυτών ως εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΨΗΦΟΙ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.Κ.Α.Μ.)327

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.Κ.Α.Μ.)»

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΣΤΑΥΡΟΙ
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ237(Εκλέγεται)
ΙΑΤΡΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΝΤΩΙΟΣ134(Εκλέγεται)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ90(Εκλέγεται)
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ87
ΚΟΥΡΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ65
ΛΙΑΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ198(Εκλέγεται)
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ134(Εκλέγεται)
ΠΙΠΙΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ107(Εκλέγεται)
ΣΑΡΛΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ79
ΣΚΟΝΔΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ105(Εκλέγεται)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΔΡΕΑΣ91(Εκλέγεται)
ΤΡΙΜΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ159(Εκλέγεται)
ΧΟΥΡΣΑΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ79

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΙΑΚΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ171(Εκλέγεται)
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 97(Εκλέγεται)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ114(Εκλέγεται)
ΦΡΑΝΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ72

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΖΑΪΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ205(Εκλέγεται)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.Κ.Α.Μ.)»

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΣΤΑΥΡΟΙ
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ231(Εκλέγεται)
ΙΑΤΡΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΝΤΩΙΟΣ118(Εκλέγεται)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ81
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ82(Εκλέγεται)
ΚΟΥΡΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ61
ΛΙΑΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ181(Εκλέγεται)
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ122(Εκλέγεται)
ΠΙΠΙΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ105(Εκλέγεται)
ΤΡΙΜΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ148(Εκλέγεται)
ΤΣΑΚΩΝΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ51
ΧΟΥΡΣΑΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ70

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, οι έδρες για το ΔΣ, την ΕΕ και το Συμβούλιο Μεταθέσεων κατανέμονται ως εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΔ.Σ.Ε.Ε.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.Κ.Α.Μ.)931

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα οι αντιπρόσωποι για την Δευτεροβάθμια Οργάνωση ανά συνδυασμό κατανέμονται ως εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.Κ.Α.Μ.)7