Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Τι συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (video)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Τι συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.    Περί έγκρισης κανονισμού καθαριότητας Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
2.    Αναπροσαρμογή στις τιμές ζώνης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) .
3.    Συζήτηση για αναπροσαρμογή στις τιμές ζώνης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) σε περιοχές εκτός αντικειμενικών αξιών.
4.    Τροποποίηση προϋπολογισμού (γενική)
5.    Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
6.    Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου «ΕΥ ΖΗΝ» για παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό     Σχολείο     Ροζενών.
7.    Έγκριση αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγού ως πωλητή λαϊκών αγορών.
8.    Έγκριση αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγού ως πωλητή λαϊκών αγορών.
9.    Έγκριση αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου.