Σα. Μαρ 25th, 2023

Υπ. Παιδείας: Προσωρινή αναστολή των πανελλήνιων σχολικών αγώνων και του μαθήματος κολύμβησης-Δείτε την εγκύκλιο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Υπ. Παιδείας: Προσωρινή αναστολή των πανελλήνιων σχολικών αγώνων και του μαθήματος κολύμβησης-Δείτε την εγκύκλιο.

«Προσωρινή αναστολή της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., λοιπών σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων στην Π.Ε. και Δ.Ε. και του μαθήματος της κολύμβησης» Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 15959 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 727/τ. Β΄/08-03-2020 με θέμα «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 09.03.2020 έως και 22.03.2020», η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσωρινά αναστέλλει ( από 10-03-2020 έως και 22.03.2020): 1. α) Τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου σχ. έτους 2019-2020 δεδομένου ότι απαιτούνται οργανωμένες και μαζικές μετακινήσεις μαθητών/τριών για τη διεξαγωγή τους εντός της χώρας, β) τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης εκτός σχολικής μονάδας για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις (σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020/Φ.Ε.Κ. 456 / τ.Β΄/12-02-2020 με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ —– Μαρούσι, 15/ 06 /2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ —- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ —— Προς: 1. Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας 2. Τις Δ.Π.Ε. της χώρας 3. Τις Δ.Δ.Ε. της χώρας 4. Τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ Φυσικής Αγωγής ( μέσω των Π.Δ.Ε.) 5. Του Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού Π.Ε. και Δ.Ε. ( μέσω των Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.) 6. Τις Σχολικές μονάδες Π.Ε. (μέσω των Δ.Π.Ε.) 7. Τις Σχολικές μονάδες Δ.Ε. (μέσω των Δ.Δ.Ε.) Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ζαχαράκη 3. Γραφείο Γενικής Γραμματέα κ. Αν. Γκίκα Μαρούσι,09 / 03 /2020 Αρ. Πρωτοκόλλου: 34987/Δ5 2. Τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών από και προς τις κολυμβητικές δεξαμενές για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Επισημαίνεται ότι οι ενδοσχολικές αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός των σχολικών μονάδων και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται μετακινήσεις μαθητών/τριών διεξάγονται κανονικά.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr