Τρ. Μάι 17th, 2022

ΧΡΩΠΕΙ: Μια επένδυση στο μέλλον μας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η εμπειρία του οικονομικού παρελθόντος μας δείχνει, ότι η επιτυχία των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά έγκειται κυρίως στην πρωτοπορία και στην καινοτομία τους έναντι των άλλων, με τα οποία αυτά ανταγωνίζονται. Αυτό σημαίνει, πως όποιος παρείχε στην αγορά, ό,τι δεν διέθεταν οι άλλοι ή το παρείχε ποιοτικότερο και μάλιστα, ενώ αυτό βρισκόταν σε ζήτηση, τότε κατείχε τα πρωτεία της αγοράς.

Παναγιώτης Παπαδάς

Στην εποχή μας όμως, οι συνθήκες είναι συνθετότερες και πολυπλοκότερες σε σχέση με το παρελθόν και συνεχώς διαχέονται στην αγορά νέα και καινοτόμα προϊόντα, τα οποία υπό συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες, καθιστούν την προσφορά των προϊόντων επιτυχή και τα ίδια τα προϊόντα κερδοφόρα. Συνδέεται λοιπόν, άμεσα η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης με την επιδιωκόμενη καινοτομία, επειδή συμβάλλει, όπως είπαμε, στην απόκτηση των πρωτείων της αγοράς μέσω της παροχής ποιοτικότερων από πλευράς τεχνογνωσίας προϊόντων.

Είναι επίσης πασιφανές, ότι σήμερα παρατηρούνται ταχύτατες εξελίξεις στην έρευνα λόγω της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας. Άρα είναι και στόχος -εφόσον επιζητείται η πρόοδος και η ανάπτυξη- να συμβαδίζουμε ως οικονομία με αυτές τις εξελίξεις και τις μεταβολές, αλλιώς είναι -θα λέγαμε-νομοτελειακά τετελεσμένο, ότι η πραγματικότητα, αλλά και η ανάπτυξη, θα μάς ξεπεράσει εντός ενός συνεχώς προοδεύοντος και ανταγωνιστικού οικονομικού κόσμου.

Αυτό ακριβώς έρχεται να μας προσφέρει και η επένδυση στον χώρο της ΧΡΩΠΕΙ, να δώσει δηλαδή στην Ελλάδα μια δυναμική ώθηση για την εξέλιξη της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και ένα σημαντικό προβάδισμα σε σχέση με τα άλλα κράτη των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. Η δημιουργία της Πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην ΧΡΩΠΕΙ είναι κάτι πρωτόγνωρο, καθώς μέσα στον χώρο της, έκτασης περίπου 18.000 τ.μ., θα συνυπάρχουν και θα συνεργάζονται σε ένα οικοσύστημα επιχειρήσεις, που θα προσφέρουν περίπου 2.500 ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, πράγμα που θα συμβάλλει δυναμικά και στην ανάσχεση ενός μείζονος για την ελληνική οικονομία προβλήματος, του braindrain!

Εντός αυτού του φίλο-συνεργατικού οικοσυστήματος οι επιχειρήσεις θαεπικοινωνούνμε ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων,με ερευνητικούς οργανισμούς, όπως και με επιχειρήσεις start-upκαι τεχνοβλαστούς (spin-off), για ζητήματα σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Παράλληλα, θααξιοποιούνται εκεί καινοτόμες ιδέες, πατέντες και προϊόντα παραχθέντα από την έρευνα χάριν της οικονομικής ανάπτυξης.

Σκοπός είναι δηλαδή, να δοθούν ευκαιρίες σε επιχειρήσεις να ανελιχθούν, όχι μόνον αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες ιδέες, αλλά και με το να προσφέρουν κίνητρα στους ερευνώντες να αναπτύξουν με την διάνοιά τους νέα καινοτόμα προϊόντα, ώστε αυτές εν συνεχεία να αξιοποιήσουν παράγοντάς τα. Αυτά θα καταστήσουντηνεπένδυση στην ΧΡΩΠΕΙ παράδειγμα και‘’φάρο’’, για να δημιουργηθούν και άλλα αντίστοιχα περιβάλλοντα ανά την ελληνική επικράτεια, όπως και η ThessINTEC στην Θεσσαλονίκη, ώστε να μετατραπεί η χώρα στο σύνολό της σε προορισμό και πρότυπο ανάπτυξης και καινοτομίας, τόσοστα Βαλκάνια, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Επίσης, μέσω του παραπάνω σχεδίου θα επιτευχθεί και η αναζωογόνηση του χώρου της ΧΡΩΠΕΙ, του πάλαι ποτέ συμβόλου του Πειραιά και προτύπου επιχειρηματικότητας για τα επιτεύγματά του, όπως ήταν το περίφημο ‘’ΑΛΓΚΟΝ’’. Θα μεταμορφωθεί αυτός ο επί τριάντα περίπου έτη αναξιοποίητος χώρος σε κάτι νέο, σύγχρονο και συμβατό με τις επιταγές του σήμερα ,με κέντρα εστιάσεως και αναψυχής, χώρους πρασίνου, αίθουσες συνεδριάσεων, βιβλιοθήκες και μάλιστα εξ ολοκλήρου από ιδιωτική χρηματοδότηση, για να μην επιβαρυνθεί το Δημόσιο. Το περιβάλλον της ΧΡΩΠΕΙ θα είναι φιλικό και ευχάριστο, τόσο για τους εργαζομένους ως καθημερινός χώρος εργασίας τους, όσο και για τους επισκέπτες ως χώρος φιλοξενίας τους και έτσι θα προσελκύει περισσότερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες και ευκαιρίες. Τοθετικότερο όμως είναι, ότι ήδη πριν την υλοποίηση του σχεδίου είχαν δείξει ενδιαφέρον, για να φιλοξενηθούν στον χώρο της ΧΡΩΠΕΙ σημαντικοί παγκόσμιοι επιχειρηματικοί κολοσσοί, όπως η Amazon και η Microsoft.

Είναι ανάγκη, όπως είπαμε, να συμβαδίζουμε ως οικονομία με τις επιταγές του σήμερα, για να προοδεύσουμε και αυτό ακριβώςεπιτυγχάνει η δημιουργία της Πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας, ενώ παράλληλααποτελείκαι μια τεράστια πρόοδογια την πορεία της χώρας μας στους τομείς της ανάπτυξης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, καιτης νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Τέτοιου είδους έργα αναδεικνύουν την χώρα διεθνώς, την βοηθούν να σημειώσει οικονομική πρόοδο, της επιτρέπουν να καθορίζει η ίδια το μέλλον της όπως επιθυμεί, την καθιστούν φερέγγυα προς τους εταίρους της και την κάνουν αξιόπιστο προορισμό επενδύσεων στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως!

Παναγιώτης Παπαδάς

φοιτητής Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο