Σα. Μαρ 25th, 2023

Aναστολή κινητοποιήσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Στην σημερινή Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, αφού λάβαμε υπόψη το με αριθμό πρωτοκόλλου 136/11-3-2020
έγγραφο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δ1α/Γ.Π.Οικ. 17734/13-3-2020 ΚΥΑ των Υπουργών
Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 833/12-3-2020 ΦΕΚ, τεύχος Β΄), με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής της
λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, αποφασίσαμε:
Ομόφωνα την αναστολή των κινητοποιήσεων, για όσο χρονικό διάστημα η χώρα βρίσκεται υπό το καθεστώς των έκτακτων
μέτρων για την μη εξάπλωση του κορωνοϊού.

Για το Δ.Σ.

του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Κορίνθου και Περιφέρειας

του Πρωτοδικείου Κορίνθου

Ο Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

Αντώνιος Παπαδάτος Ειρήνη Κ. Παπαμίκου

Μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Κορινθία, Πελοπόννησο και την Ελλάδα στο Korinthostv.gr