Σα. Δεκ 9th, 2023

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΛΙΚΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ο Δήμαρχος Κορινθίων και αντιπροσωπεία της Φιλαρμονικής του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων, έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Μαλίκι της Αλβανίας

παραβρέθηκε στην Έκθεση των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων, Μελισσοκόμων και Γλυκισμάτων που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 στο Μαλίκι.  Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει παράδοση οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο Δήμων.
   Στις συναντήσεις που είχαν, ο Δήμαρχος Κορινθίων και ο Δήμαρχος Μαλίκι στα πλαίσια των ανωτέρω εκδηλώσεων, συζητήθηκε μεταξύ άλλων και πρόταση μελλοντικής αδελφοποίησης των δύο πόλεων και η συμμετοχή τους σε κοινό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.