Τε. Αυγ 17th, 2022

H Motor Oil αναζητά να προσλάβει Document Cοntrol Έργων για τις εγκαταστάσεις μας στην Κόρινθο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο για την επιτυχία µας. Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων, την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων και την εξασφάλιση, µμακροπρόθεσμά, της ανταγωνιστικότητάς µας. Σήμερα αναζητούμε να προσλάβουμεDocumentCοntrol Έργωνγια τις εγκαταστάσεις μας στην Κόρινθο.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε /  Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε / Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε 
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • ΕξαιρετικήΧρήση MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Γνώσεις προγράμματος SAP
 • Προϋπηρεσία 2 χρόνια σε Βιομηχανικό χώρο και εμπειρία σε διαχείριση αρχείων και υπηρεσιών υποστήριξης μεγάλων έργων.

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση του αρχείου της τεχνικής αλληλογραφίας ανά έργο και αντικείμενο.
 • Σύνδεση του εξοπλισμού, των εργασιών και της σχετικής αλληλογραφίας με το σχετικό asset στην πλατφόρμα του ENOVIA.
 • Διανομή τεχνικής αλληλογραφίας στους ενδιαφερόμενους.
 • Αρχειοθέτηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
 • Διατήρηση και διαχείριση του πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
 • Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων της αλληλογραφίας.
 • Διαχείριση λειτουργιών SAP όπως δημιουργία αιτήσεων, κρατήσεων υλικών και παρακολούθησης της εξέλιξης τους.

Επιθυμητές Δεξιότητες/ Στοιχεία Προσωπικότητας

 • Iσχυρές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Πνεύμα και συνεργασία ομαδικής εργασίας
 • Αντοχή συνθήκες πίεσης

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια. Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα θα λάβουν σχετική ενημέρωση.

Αποστολή βιογραφικών

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά

στο: https://www.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=8179

σημειώνοντας των κωδικό της θέσηςHRM3