Τε. Ιούλ 24th, 2024

N. Σταυρέλης: Δυστυχώς έχει παρεξηγηθεί ο ρόλος και ο σκοπός του Δήμου – Αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Γίνεται αγώνας για να αυξηθεί κάθε χρόνο το ταμείο και όχι να παραχθεί περισσότερο έργο προς όφελος των πολιτών. Για του λόγου το αληθές ενημερώνουμε τους συνδημότες μας ότι το ταμειακό διαθέσιμο του Δήμου στο κλείσιμο του 2019 είναι 29.374.803 €, ενώ το ποσοστό υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος το 2019 ανήλθε μόλις σε 15,9%.

Παραθέτουμε συγκριτικά στοιχεία με τα προηγούμενα χρόνια για να καταδειχθεί η λάθος τακτική:

ΕΤΟΣΤΑΜΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
201410.114.000,00 €17.712.000,00 €5.040.000,00 €28,40%
201513.539.000,00 €9.802.000,00 €2.349.000,00 €24,00%
201618.666.000,00 €8.829.000,00 €755.000,00 €9,00%
201723.166.000,00 €12.498.000,00 €735.000,00 €6,00%
201827.093.000,00 €22.017.500,00 €1.860.000,00 €8,45%
201929.374.803,00 €21.495.000,00 €3.418.000,00 €15,90%


Σημειώνουμε ότι στα ταμειακά διαθέσιμα δεν περιλαμβάνονται οι χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΠΔΕ, κλπ


Με δεδομένο ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ούτε τα δημοτικά τέλη αυξήθηκαν ούτε επιπλέον χρηματοδοτήσεις πήραμε γίνεται ολοφάνερο γιατί τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν από τα 10 εκατομμύρια το 2014 σε περίπου 30 εκατομμύρια το 2019: ¨Δεν παρήχθη σημαντικό έργο¨.

                                                               ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

                                           ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ