Σα. Μαρ 2nd, 2024

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κοινοποίηση ειδήσεων

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στην τροπολογία  προβλέπεται ότι η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν θα υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.

Συγκεκριμένα, για την προστασία της πρώτης κατοικίας εισάγεται πρόγραμμα επιδότησης της αποπληρωμής των στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε κύρια κατοικία φυσικών προσώπων, το οποίο έχει δύο βασικούς στόχους: Καταρχάς να αποτελέσει ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας των οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων. Κατά δεύτερον να εισάγει ένα μηχανισμό ρύθμισης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών &επιχειρηματικών δανείων, τα οποία εξασφαλίζονται με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε κύρια κατοικία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου είναι τα εξής:

  • Στο νέο πλαίσιο μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως της  πτωχευτικής ή μη, ικανότητας τους, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
  • Οι δικαιούχοι υπαγωγής ρυθμίζουν μόνο οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία τους. Για τις λοιπές οφειλές λαμβάνεται μέριμνα, ώστε αφενός να μην κινδυνεύει η κύρια κατοικία από κατάσχεση, αφετέρου να λαμβάνουν οι υπόλοιποι πιστωτές ό,τι θα λάμβαναν σε περίπτωση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.
  • Η διαδικασία της ρύθμισης πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο καταβάλλουν μέχρι το 120 % της αξίας της κύριας κατοικίας τους με χαμηλό επιτόκιο και σε χρονική περίοδο, που φτάνει τα 25 έτη.
  • Το Δημόσιο συνεισφέρει στις καταβολές, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του υπαγόμενου προσώπου.
  • Αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, τότε ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση δικαστηρίου.

Όπως τόνισε και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Γ. Δραγασάκης, «Η τροπολογία διέπεται από τρεις αρχές. Την κοινωνική διάσταση, τη δημοσιονομική και τι πόρους μπορεί να διαθέσει το κράτος στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και την κατάσταση των τραπεζών. Γι’ αυτό χρειάστηκε αυτός ο χρόνος. Η κυβέρνηση ενήργησε ως εκπρόσωπος των δανειοληπτών και γι’ αυτό καθυστέρησε η κατάθεση της ρύθμισης. Αν ενεργούσαμε ως εκπρόσωποι των θεσμών θα είχαμε κλείσει προ πολλού τη συμφωνία».

Ένα επιπλέον νέο και σημαντικό στοιχείο, στο οποίο προχωράει μόνο η χώρα μας, είναι ότι η ρύθμιση αφορά δάνεια που έχουν συνάψει έμποροι με εγγύηση την πρώτη κατοικία, ενώ για πρώτη φορά η κυβέρνηση εγγράφει ένα ποσό στον προϋπολογισμό ώστε να βοηθήσει τους πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν τη δόση του δανείου τους.