Κυ. Ιούν 23rd, 2024

Έγκριση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.250.000 € προς τα Επιμελητήρια για Ανάπτυξη – Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών

Κοινοποίηση ειδήσεων

Νέα Δράση με τίτλο: «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου». Η εξειδίκευση καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων της συγκεκριμένης δράσης εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 26ης Ιουνίου 2019, στην Τρίπολη.

Η εν λόγω δράση με προϋπολογισμό 1.250.000 € συνολικά, όπου τα 250.000€ αναλογούν στο Επιμελητήριο Κορινθίας, αναφέρεται στην ενίσχυση των επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ανάπτυξη / αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών τους, μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των επιχειρήσεων – μελών των επιμελητηρίων, των δημοσίων φορέων, των ιδιωτών – επιχειρήσεων, των πολιτών και των επισκεπτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.