Τρ. Μάι 21st, 2024

Αγωνιστικές κινητοποιήσεις των Δικαστικών Υπαλλήλων Κορίνθου και Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Κορίνθου και Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Κορίνθου λαμβάνοντας υπόψη: α) τη δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», β) τα σχετικά στοιχεία που προβάλλονται στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας και γ) την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το Σχέδιο Νόμου, θεωρεί ότι : 

Δεν μπορεί να υπάρξει ορθολογικότερη αξιοποίηση, ούτε να παρουσιάζεται στο δημόσιο διάλογο ως επιχείρημα η αναλογία, του έμψυχου δυναμικού που υπηρετεί τη δικαιοσύνη, δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, τη στιγμή που ΟΛΕΣ οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών είναι καλυμμένες ενώ την ίδια στιγμή το 40% των θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους και η γενίκευση που οδηγεί στο επιχείρημα του κόστους ανά απόφαση ανά Ειρηνοδίκη και ανά Πρωτοδίκη είναι άτοπη και επικίνδυνη γιατί λαμβάνει υπόψη μόνο το κόστος της λειτουργίας της κάθε δικαστικής υπηρεσίας (μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα) και αγνοεί τον πολίτη ο οποίος “συντηρεί” κάθε δικαστική υπηρεσία για να έχει πιο άμεση και με λιγότερα επιπλέον έξοδα πρόσβαση στον φυσικό δικαστή (άρθρο 20 του Συντάγματος). Η πρόσβαση στο φυσικό δικαστή εμπίπτει στις Συνταγματικές διατάξεις που αποτελούν το λεγόμενο στενό πυρήνα του κράτους δικαίου το οποίο, εξ ορισμού και σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία και νομολογία, σημαίνει ότι δεν υπόκειται ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ σε οποιαδήποτε στάθμιση κόστους-οφέλους. Κάθε τυχόν τέτοια στάθμιση μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της άσκησης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του άρθρου 20Σ, κάτι το οποίο συνιστά ανεπίτρεπτη παράβαση διατάξεων που συνιστούν τον πυρήνα του συνταγματικά κατοχυρωμένου κράτους δικαίου

 ΖΗΤΑ  

-Την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου κατά το μέρος που αφορά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και την χωροταξική αναδιάρθρωση των Δικαστηρίων της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης 

-Την άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών 

-Την άμεση ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων του κλάδου (αύξηση αποδοχών και επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών),  

 και ξεκίνησε την Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, τις δίωρες διακοπές εργασιών, κατά τις ώρες 09:00-11:00 π.μ., χωρίς περαιτέρω παράταση ωραρίου πέραν της ώρας των 15.00. 

Κατά το δίωρο των κινητοποιήσεων κάθε ημέρας οι Δικαστικοί Υπάλληλοι ΑΠΕΧΟΥΜΕ από όλες τις εργασίες μας (έδρες, εξυπηρέτηση κοινού και δικηγόρων). 

Για το Δ.Σ.  του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Κορίνθου και Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Κορίνθου 

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Σταθακόπουλος

Η Γραμματέας 

Δήμητρα Φίλη