Κυ. Μαρ 3rd, 2024

Αγώνα επιβίωσης δίνουν οι αγρότες της Κορινθίας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Καθημερινά αντιμέτωποι με μια σειρά από μεγάλα προβλήματα που σφίγγουν τη θηλιά στον λαιμό τους έρχονται οι αγρότες της Κορινθίας. Το υψηλό κόστος παραγωγής, το ακριβό πετρέλαιο, οι απανωτές αυξήσεις στην τιμή ρεύματος με βάση και τη ρήτρα αναπροσαρμογής, οι αυξήσεις σε ζωοτροφές, λιπάσματα, αγροτικά μέσα και εφόδια που επιβάλλουν τα μονοπώλια αλλά και το ίδιο το κράτος με τον υψηλό ΦΠΑ οδηγούν όχι μόνο στη μείωση του εισοδήματός τους αλλά και στην αδυναμία κάλυψης των εξόδων τους. Καταγγέλλουν τις χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα, με τρανό παράδειγμα την «ανοιχτή» τιμή στην σταφίδα, την απαράδεκτη κατάσταση με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ που δεν αναγνωρίζει και δεν αποζημιώνει το σύνολο των καταστροφών στην παραγωγή από την κακοκαιρία, την ακαρπία, τον καύσωνα και τις φυτικές και ζωικές νόσους, ενώ ταυτόχρονα δίνει μερικά ψίχουλα μετά από μεγάλη καθυστέρηση που δεν καλύπτουν ούτε καν τα καλλιεργητικά έξοδα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να λάβετε την απαραίτητη πρόνοια, ώστε να υπάρξει άμεση λύση στα καίρια προβλήματα των αγροτών της Κορινθίας;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

Έγγραφο Βουλής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ: ΕΡΩΤ. 3401/22-2-2022

Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από τον παγετό που σημειώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2022 στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Κορίνθου κυρίως σε εσπεριδοκαλλιέργειες διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισημάνσεις έγιναν 49 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 686 δηλώσεις ζημιάς

Επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις, διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήμης και του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιμητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειμενικοί και δίκαιοι και τα πορίσματα που διατυπώνουν, να εκφράζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών.

Επιπλέον , επιδίωξη του ΕΛ.Γ.Α. είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία των εκτιμήσεων, σε συνδυασμό με την ταχύτητα διενέργειάς τους σε επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο από έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό .‘Έτσι για τις ανωτέρω ζημιές το έργο των εκτιμήσεων θα διενεργηθεί με ικανό γεωτεχνικό προσωπικό και για το λόγο αυτό θα υπάρξει συνδρομή με επιπλέον γεωτεχνικό προσωπικό (20 γεωτεχνικοί), πέρα του μονίμου με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση των εκτιμήσεων τις επόμενες ημέρες .

Το έργο των εκτιμήσεων θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς και κτηνοτρόφους μετά και της επεξεργασίας των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ.

Ειδικότερα όσον αφορά τις αποζημιώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιμήσεων της συγκομιδής των προϊόντων και της οριστικοποίησής του πορίσματος και της επεξεργασίας των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει την ΔΚ/Ε και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέει από τη ΔΚ/Ε. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ζημιωθείσες καλλιέργειες συνδέονται με την ΔΚ/Ε 2021 και οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν το επόμενο διάστημα (έως του θέρους 2022).

  • Επιπλέον για τις ζημιές του 2021 στις καλλιέργειες από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια όπως παγετός, χαλαζοπτώσεις, καύσωνες κ.λ.π. έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους

14.195.653 ευρώ στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς , ενώ προβλέπεται εντός της Άνοιξης ( Μάρτιο-Απρίλιο) η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων .

Οι δε αποζημιώσεις που καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. στα διάφορα ζημιωθέντα προϊόντα, η τιμή αποζημίωσης που καταβάλει σε αυτά, τα ποσοστά ζημιάς που διατυπώνει, όλα αυτά γίνονται βάσει των Κανονισμών του λαμβάνοντας υπόψην τα στοιχεία εμπορίας των προϊόντων της γεωπονικής επιστήμης των εκάστοτε νομοθετικών ρυθμίσεων, γενικά του θεσμικού πλαισίου που διέπει το αγροασφαλιστικό σύστημα της χώρας και βεβαίως οι αποζημιώσεις που δίδονται σκοπό έχουν να στηρίξουν τον παραγωγό ώστε να συνεχίσει την αγροτική του εκμετάλλευση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το αγροτικό εισόδημα που προκύπτι στον παραγωγό από την αγροτική του δραστηριότητα και αυτό ισχύει παγκοσμίως.

  • Σύμφωνα με το Ν. 3877/15.9.2010 (ΦΕΚ 160/Α΄/20.9.2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται συγκεκριμένοι φυσικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και ειδικότερα

α) ο παγετός β) το χαλάζι γ) η ανεμοθύελλα δ) η πλημμύρα ε) ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία στ) το χιόνι ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις η) οι κίνδυνοι από τη θάλασσα, καθώς επίσης οι ζημιές από αρκούδα, οι ζημιές από αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR καθώς και οι ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια, στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερθέντος Νόμου εκδόθηκε η αριθ. 157502/27.7.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1668/Β΄/27.07.2011) «Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής για τον ΕΛ.Γ.Α.», όπως ισχύει σήμερα.

Επιπλέον , σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής , καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές που προξενούνται στην ηρτημένη παραγωγή των καλλιεργειών ,που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια που προαναφέρθηκαν ανωτέρω , ( χαλάζι, καύσωνας κ.λ.π.) , στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο.

Επίσης, δεν καλύπτονται οι ζημιές, που δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, καθώς και οι ζημιές που προξενούνται από άλλα, εκτός από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, ανεξάρτητα αν αυτά προηγούνται, ακολουθούν ή συμβαίνουν ταυτόχρονα με τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια.

Ο Οργανισμός είναι ασφαλιστικός Οργανισμός και είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την κείμενη νομοθεσία και να ενεργεί σύμφωνα με αυτήν και σε συνάρτηση με τους κανόνες της επιστήμης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον ισχύοντα ν.3877/2010 και του ισχύοντα Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.ΓΑ. (ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011), ο ΕΛ.Γ.Α. όπως προαναφέρθει αποζημιώνει τις ζημιές που προξενούνται στην φυτική παραγωγή των συστηματικών καλλιεργειών από συγκεκριμένα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια με τους χρονικούς περιορισμούς και τις εξαιρέσεις τους. Μάλιστα οι εισφορές που καταβάλουν οι παραγωγοί για την ασφαλιστική κάλυψη των καλλιεργειών τους αφορούν τα συγκεκριμένα καλυπτόμενα αίτια με τους περιορισμούς τους και τις εξαιρέσεις τους.

  • Για τα θέματα της ακαρπίας στις δενδρώδεις καλλιέργειες αναφέρεται ότι, ο ΕΛ.Γ.Α. παρακολούθησέ την πορεία των καλλιεργειών στην ανωτέρω Π.Ε. έως την συγκομιδή. Ως γνωστόν η ακαρπία αποτελεί αίτιο μη καλυπτόμενο από τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. Ωστόσο η ακαρπία μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα Κρατικών Ενισχύσεων και οι παραγωγοί να ενισχυθούν για αυτές τις ζημιές μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Στην συνέχεια από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. γίνεται η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων (μετεωρολογικά, στατιστικά κ.ά) και εφόσον κατά την επεξεργασία αυτών επιβεβαιωθεί ικανό ποσοστό ζημιάς και συντρέχουν και υπόλοιπες απαραίτητες προϋποθέσεις που απορρέουν από το εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο είναι δυνατή η πρόταση ένταξης σε πρόγραμμα ενισχύσεων –αποζημιώσεων. Επομένως η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα για τις συνέπειες του ακραίου καιρικού φαινομένου Παγετοί Άνοιξη 2021 έχει ψηφιστεί στην βουλή διάταξη στο ν. 4820/2021 η οποία λαμβάνει πρόνοια για περαιτέρω κάλυψη ζημιών κατόπιν εγκρίσεως σε ad-hoc πρόγραμμα από την Ε.Ε.

  • Βάσει του ν. 3877/2010 , αναφέρεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση, επέκταση των υφιστάμενων καλύψεων του ΕΛΓΑ που προβλέπονται στους Κανονισμούς του, έχει ως προαπαιτούμενο την εκπόνηση μελετών και την εν συνεχεία υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επισημαίνεται ότι σαφής πρόθεση της Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και της νέας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ είναι η αναβάθμιση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της χώρας για επαρκή ασφάλιση στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών και των κτηνοτρόφων.

Μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και περιλαμβάνει τομείς όπως η ψηφιακή εποχή , ο τρόπος των εκτιμήσεων , νέοι κίνδυνοι η βιωσιμότητα του συστήματος αγροτικής ασφάλισης μάλιστα δε στο τελευταίο τρέχουν διάφορες μελέτες τα συμπεράσματα των οποίων επεξεργάζονται περαιτέρω από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενώ επιπλέον μελετώνται και άλλες παρεμβάσεις όπως η πρόσθετη και η προαιρετική ασφάλιση . Οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη.

Επιπλέον ο σχεδιασμός της πολιτείας είναι να ενεργοποιήσει μέσω της καινούργιας ΚΑΠ στην Ε.Ε. και καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία βάσει των οποίων θα μπορεί η ασφάλεια του γεωργο-ασφαλιστικού συστήματος να βελτιωθεί επι το πλείστον προς όφελος των παραγωγών της χώρας.

Η Διοίκηση του ΕΛΓΑ έθεσε ως στόχο την οικονομική ευστάθεια του Οργανισμού, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με φερεγγυότητα και αξιοπιστία στις ήδη απορρέουσες από τον Κανονισμό του υποχρεώσεις για την καταβολή αποζημιώσεων και προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε. Οποιαδήποτε αλλαγή Κανονισμού Ασφάλισης προϋποθέτει την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη νέων κινδύνων.

Σκοπός όλων αυτών είναι η υλοποίηση και εφαρμογή όλων εκείνων των μέτρων που θα προκύψουν ούτως ώστε οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται με ακρίβεια και δικαιοσύνη στους έλληνες παραγωγούς μας.

Επιπλέον υπενθυμίζονται τα κάτωθι :

Α. Η πολιτεία για πρώτη φορά μετά από 10 ολόκληρα χρόνια από την ψήφιση του νόμου 3877/10 και σε εφαρμογή του άρθρου 7, ενίσχυσε τον Ιούλιο του 2020 τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛ.Γ.Α. με 34 εκατομμύρια και χάριν αυτής της χρηματοδότησης επετεύχθη η αποπληρωμή του οφειλομένου 35% των αποζημιώσεων σε μία δόση, ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ τον Αύγουστο 2020. Με την αξιοποίηση της ίδιας διάταξης εξασφαλίστηκαν 68,7 εκατομμυρίων ευρώ για την καταβολή των αποζημιώσεων στις πληγείσες περιοχές του «Ιανού», μέσα σε τέσσερεις μήνες τα οποία διετέθησαν από το αποθεματικό του προϋπολογισμού της χώρας, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του ΕΛ.Γ.Α

Β. Στο έτος, 2021, η Κυβέρνηση εξασφάλισε την χρηματοδότηση του ΕΛ.Γ.Α. ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη και ομοίως για το 2022. Και βεβαίως όλα αυτά σκοπό έχουν το τονώσουν την αξιοπιστία του ΕΛ.Γ.Α. ως προς τους αγρότες που είχε χαθεί το παρελθόν και παράλληλα να μπορεί ο ΕΛ.Γ.Α. να καταβάλει έγκαιρα τις αποζημιώσεις του χωρίς να χρειάζονται να καταβάλλονται τμηματικά και μετά από 15 μήνες από την ζημιά όπως συνέβαινε στα παρελθόντα έτη.

Γ. Για τις ζημιές από τους παγετούς της Άνοιξης 2021 η πολιτεία με αναδρομική ισχύ κατόπιν των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατατέθηκαν στην βουλή (ν.4820/23/7/2021 και της τροποποιητικής ν.4859/27/11/2021) προχώρησε σε καταβολή για τα έτη 2011-2017 του ποσού που αντιστοιχούσε έως το 20% των λειτουργικών εξόδων του Οργανισμού για να μπορεί ο Οργανισμός να καταβάλει τις υποχρεώσεις του υποχρεώσεις που για το 2021 θα ξεπεράσουν τα 350 εκ ευρώ και μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 245 εκ. ευρών ενώ εντός της Άνοιξης 2022 θα ολοκληρωθούν οι αποζημιώσεις .