Πα. Απρ 19th, 2024

Αιτήματα για χρηματοδότηση εγγειοβελτιωτικών έργων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αιτήματα για να χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν υποδομές εγγείων βελτιώσεων, κατάθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης του Προγράμματος της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για αιτήματα, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις της Περιφέρειας αφορούν:

– Επέκταση δικτύων άρδευσης βορείου τμήματος ΤΟΕΒ ‘Ηρας – Κουρτακίου, με προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ,

– Κατασκευή αρδευτικού έργου, στο δυτικό Ξυλόκαστρο, με προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ,

– Εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Φενεού, με εκσυγχρονισμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αφενός, ηλεκτρονικής υδροληψίας, με κάρτα χρέωσης και αφετέρου, τηλε-ελέγχου και διαρροών, με προϋπολογισμό 1.800.000 ευρώ.

– Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος παροχής 8.000 κυβικών μέτρων νερού, ανά ώρα και ομαλού εκκινητή, στο κεντρικό αντλιοστάσιο του Αναβάλου (Κιβέρι) στην Αργολίδα, με προϋπολογισμό 1.395.000 ευρώ.